Diggisen – Digital medlemsutbildning

Hej medlem och välkommen till en digital introduktion av IOGT-NTO!

Denna digitala introduktion, kallad Diggisen, är framtagen för att du som ny medlem snabbt ska kunna få en bild av vad IOGT-NTO är och står för på ett enkelt sätt. Klicka dig igenom kursen och du kommer att få lära dig mer om organisationen, få tips om hur du påverkar alkoholnormen, och hitta vägar in i verksamheten.

Det tar cirka 30 minuter att gå igenom Diggisen i sin helhet.

Diggisen består av 4 kursavsnitt:

  1. Välkommen som medlem i IOGT-NTO
  2. Vår organisation och verksamhet
  3. Fakta och argument mot droger
  4. Utveckla ditt medlemskap!

STARTA DIGGISEN

Diggisen