IOGT-NTO på DN-debatt

stort spritföretag avslöjat i granskning av gårdsförsäljning 

Med en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter lanserar IOGT-NTO idag en omfattande granskande rapport av konceptet gårdsförsäljning och krafterna bakom förslaget. I rapporten förklaras vad gårdsförsäljning i praktiken skulle innebära samt vilka aktörer som står bakom dess införande. Granskningen visar tydligt att gårdsförsäljning är en smart bluff driven av Sveriges största alkoholföretag.  

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter här
Ladda ned rapporten här

Det har länge varit tydligt att Sveriges alkoholmonopol riskeras om gårdsförsäljning införs. Samtidigt finns en stor okunskap kring vad gårdsförsäljning faktiskt innebär och skulle medföra bortom effekterna på monopolet. IOGT-NTO:s nya granskning visar att gårdsförsäljning bygger på tre avgörande myter: 

Tillverkningsbluffen: Det finns inget i gårdsförsäljning som begränsar den till en gård, eller ens egenodlade råvaror. Faktum är att det räcker att späda ut fabriksinköpt råsprit och hälla på flaska för att räknas som tillverkare av alkoholdryck. Det innebär att nästan vem som helst skulle kunna börja tillverka alkoholdryck till en mycket låg kostnad.  

Landsbygdsbluffen: Det finns en uppfattning om att gårdsförsäljning skulle gynna landsbygden, men sanningen är att de flesta av dagens alkoholdryckstillverkare ligger i städer och tätorter. Vidare är det troligt att många nya tillverkare skulle etablera sig i städerna då det finns högre efterfrågan där. 

Harmlöshetsbluffen: Många förespråkare menar även att gårdsförsäljning är så pass begränsat att det skulle vara harmlöst. Granskningen visar att gårdsförsäljning varken är begränsat eller harmlöst. Det finns goda skäl att inte släppa in vinstintresse i alkoholförsäljningen eftersom att det riskerar att leda till en liknande utveckling som har skett på spelmarknaden med en explosion av casinoreklam och ökat spelmissbruk. 

Många tror att gårdsförsäljning drivs av ett antal mycket små alkoholproducenter, men granskningen visar att alkoholjätten The Absolut Company är en av de tydligaste förespråkarna för förslaget 

IOGT-NTO:s nya granskning kartlägger hur spritjätten The Absolut Company har byggt upp ett nät av påverkanskanaler genom medlemskap och styrelseposter i olika företagar- och branschorganisationer. Men varför? Granskningen visar hur företaget har mycket att vinna på ett genomförande av gårdsförsäljning eftersom de dels skulle kunna dominera försäljning med sina egna varor samtidigt som de förser nya producenter med råsprit. I andra länder har företaget redan utvecklat försäljningsstrategier anpassade till just den typen av avreglerade marknader. 

Frågan om gårdsförsäljning beskrivs ofta som något som ska rädda landsbygden och gynna små alkoholtillverkare, men vår senaste granskning visar vad gårdsförsäljningen egentligen är: en trojansk häst skapad av Sveriges största alkoholföretag i syfte att öppna porten för privat alkoholförsäljning i Sverige.