IOGT-NTO: Maktspelet kring regeringsbildningen äventyrar folkhälsan

 

Annie Lööfs krav på att socialdemokraterna ska tillåta gårdsförsäljning är ett direkt hot mot Systembolagets alkoholmonopol och i förlängningen tryggheten och folkhälsan.

”Om Socialdemokraterna går med Centerpartiets krav på att tillåta gårdsförsäljning kommer det att medföra en enorm kostnad för folkhälsan eftersom gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets alkoholmonopol”, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Sverige har tillåtits behålla detaljhandelsmonopolet av alkoholhaltiga drycker av folkhälsoskäl när vi gick med i EU, under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar alla produkter rättvist.

Den lokala försäljningen kan inte undantas. Två statliga utredningar har kommit till denna slutsats. Införandet av gårdsförsäljning skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Enligt en rapport utförd av under ledning av Tim Stockwell vid Centre for Addictions Research of British Columbia visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall per år.*

”Den regering som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska”, fortsätter Johnny Mostacero

*Källa: ”What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?”

Kontakt:
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Tel: 073-372 62 14

Laura Luna, pressavsvarig IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328