IOGT-NTO kommenterar:

rösta igenom ANDTS-strategin!

För första gången på länge har Regeringen presenterat ett förslag till ny ANDTS-strategi som är mer ambitiös än den förra. Förslaget är inte på något sätt perfekt, men det är tillräckligt bra för att röstas igenom och bli ett konkret verktyg som bland andra Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, kommuner och civilsamhället kan jobba efter.

Decennier av nedrustning av ANDTS-frågan har inneburit färre personer som arbetar med frågan på lokal och nationell nivå, en ANDTS-budget som ständigt minskar, metoder som inte vidareutvecklas och en lagstiftning som ständigt prövas. Det vore en enorm förlust om vi dessutom inte heller fick en förnyad ANDTS-strategi.

Den omfattande problembördan av ANDT kan illustreras av antalet relaterade dödsfall. I Sverige dör årligen totalt sett ca 90 000 människor och av dessa beräknas ca 4 300 orsakas av alkohol, 13 700 av tobak och ca 700 av narkotika (alla under 2017). Samhällskostnaderna är också omfattande. Missbruksutredningen beräknade narkotikamissbrukets samhällskostnader till 24 miljarder kronor år 2008 och sedan dess har narkotikaanvändningen ökat. Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi uppskattade de totala samhällskostnaderna för rökning till 31,5 miljarder kronor för 2015. På uppdrag av Systembolaget beräknade nyligen Ramboll alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser till ca 103 miljarder kronor för 2017. Det är även högst troligt är alla ovanstående siffror underskattade.

ANDTS-frågorna måste få den plats och de resurser som motsvarar dess samhälleliga problembörda. Så är inte fallet idag, snarare går utvecklingen åt det andra hållet. Därför krävs en tydlig strategi och ett politiskt ledarskap som visar vägen framåt och driver dessa frågor proaktivt och långsiktigt. Den historiskt sett framgångsrika svenska ANDTS-politiken måste fortsätta att utvecklas och ett viktigt första steg är att förslaget till ny ANDTS-strategi röstar igenom i Riksdagen 15 juni.