IOGT-NTO kommenterar:

Budgetpropositionen 2021

Måndagen den 21 september presenterade Regeringen sin budgetproposition för år 2021–2023. Budgeten är en uppgörelse mellan de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.

Det som bland annat är nytt i budgeten, förutom extra satsningar för att stärka välfärden efter coronapandemins framfart, förstärkning av cancervården, samt en förstärkning av psykiatrin och den psykiska hälsan. Tidigare hade även annonserats en höjning av tobaks- och alkoholskatten från och med 2023, vilket kommer att dra in cirka 550 miljoner kronor.

Bland annat kommer en funktion för psykisk hälsa att inrättas inom Folkhälsomyndigheten, samtidigt som drygt två miljarder kronor satsas över två år på att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin.

2019 gjorde Socialstyrelsen, på uppdrag av Regeringen, en kartläggning av samsjuklighet med både psykiska ohälsa och beroendeproblematik. Redovisningen visade att bland de med psykiatriska diagnoser är vanligast bland personer med skadligt bruk av beroendeframkallande substanser. I budgetpropositionen framhåller man att personer med samsjuklighet i beroende och en psykiatrisk diagnos är en prioriterad grupp och man avsätter därför 200 miljoner kronor till kommuner och regioner gemensamt, för att skapa en mer sammanhållen vård för dessa personer.

IOGT-NTO välkomnar dessa satsningar för en stärkt folkhälsa. Den psykiska hälsan är en viktig pusselbit i folkhälsoarbetet och samspelar med både alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. En stärkt psykisk hälsa är därmed en god förebyggande insats även när det gäller ANDTS-frågorna. Psykiatrin och missbruksvården behöver samspela med varandra och säkerställa att ingen med behov av stöd hamnar mellan stolarna.

För ANDT-insatser budgeteras samma belopp som aviserats föregående år – 95,6 miljoner kronor. En nedtrappning med 30 miljoner kronor gjordes 2019 och med 70 miljoner kronor för 2020. Nu föreslås att behålla anslaget på 95,6 miljoner kronor per år kommande år.

IOGT-NTO menar att det är oroväckande att man drar ned på ANDTS-arbetet i den utsträckning som nu görs. En ny ANDT(S)-strategi är på väg att tas fram av Regeringen och ska börja gälla från och med 2021. Då är det inte läge att lägga ribban lägre för det förebyggande arbetet. Det är istället läge att växla upp arbetet med höga målsättningar och med en matchande utökad budget.