Historisk, heldigital kongress

Vartannat år arrangeras IOGT-NTO:s kongress; ett viktigt nav i vår demokratiska folkrörelse. Vanligtvis är kongresserna myllrande och mötestäta – men nya tider kräver nya grepp. Därför skriver vi i år historia när vi under vecka 26 öppnar upp för en heldigital kongress!

Smarta plattformsval säkrar upp den rätta ”kongresskänslan” och gör det möjligt att få en bra balans mellan politik och party. För hur viktiga beslut som än fattas är det lika viktigt att ha roligt under tiden! Med nya metoder kan nya röster höras, nya idéer testas och nya vägar ta oss framåt. Är det inte häftigt, så säg?

Jag vill inte ses som en förebild, utan som någon som gjort vad andra sagt åt mig att göra. Det är det som det handlar om; att lära av och lyssna på de som gått före mig.

/Magnus Hedman, föreläsare på IOGT-NTO:s kongress