Fullsatt seminarium om alkohol och hjärnan

Forskning om alkoholens skadeverkningar på hjärnan engagerar. När IOGT-NTO, tillsammans med forskare, samverkansorganisationer och riksdagsledamöterna Dan Hovskär (Kd) och Dženan Čišija (S), lanserade forskningsrapporten ”Alkohol och Hjärnan” i Riksdagen, uppnåddes maximal besökarkapacitet, både i lokalen och digitalt.

Internationell forskargrupp bakom rapportenForskningsrapporten ”Alkohol och Hjärnan”, som lanserades i riksdagen den 5e mars, är framtagen av en internationellt erkänd forskargrupp, inkluderande t.ex. Sven Andréasson (överläkare, Karolinska institutet, institutionen för global folkhälsa), Harold Holder (Senior forskare vid Prevention Research Center, Berkeley), och Frida Dangardt (docent och överläkare, Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset). ”Alkohol och Hjärnan” är den tionde forskningsrapport som forskargruppen framarbetar, vilket visar på den bredd av skadeverkningar som alkoholen har.Ett ämne av intresse för både allmänhet och beslutsfattareUtöver att presentera de allmänna skadeverkningar som alkohol orsakar människohjärnan genom livscykeln – exempelvis alkoholberoende och ökad risk för olyckor – uppmärksammade lanseringen även sambandet mellan alkohol och psykisk ohälsa. Intresset för ämnet uttrycktes både i deltagarantalet på plats och digitalt, som båda nådde maxkapacitet, men även i publikens engagemang och frågor i den efterföljande paneldiskussion.Psykisk ohälsa och medvetenhet i centrum för paneldiskussionBland deltagande organisationer, forskare och beslutsfattare rådde samstämmighet om behovet av mer kunskap inom området alkohol och psykisk ohälsa. Forskaren Frida Dangart och Rickard Bracken från Suicide Zero betonade båda vikten av att forskning på ämnet måste spridas och användas för att motverka alkoholens negativa effekter på hjärnan och den psykiska hälsan. Rickard Bracken betonade särskilt rapportens nyhetsvärde och behovet av att sprida kunskapen vidare: ”För mig var det faktiskt ny kunskap kring den starka koppling som fanns mellan unga och alkohol för att fastna i beroende. Jag tycker det är skrämmande och talar för ett behov att faktiskt göra någonting.”

Kim Reenaas, Generalsekreterare för IOGT-NTO, bekräftar behovet av att sprida budskapet vidare:Rapporten Alkohol och Hjärnan synliggör många viktiga områden där vi behöver höja kunskapsläget och göra insatser. Att lanseringen av rapporten sker inför fullsatt publik är ett kvitto på det intresse som finns för att veta mer om alkoholens skadeverkningar – och förebygga dessa. Vi vet vilken skillnad alkoholpolitiken gör för individer och samhälle – så nu vill vi se beslut i rätt riktning.

Rapporten ”Alkohol och Hjärnan” i fulltext >Om forskargruppen bakom rapporten >Om organisationerna bakom rapporten >