Fullsatt paneldebatt under järvaveckan

IOGT-NTO var på plats på Järvaveckan och höll i en fullsatt paneldebatt.

IOGT-NTO var på plats på Järvaveckan och höll i ett fullsatt seminarium med sex riksdagspolitiker, varav fem politiker från Socialutskottet.

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet (V), Pia Steensland, Kristdemokraterna (KD), Johan Hultberg, Moderaterna (M), Sofia Nilsson, Centerpartiet (C), Mats Pertoft, Miljöpartiet (MP), och Yasmine Bladelius, Socialdemokraterna (S), var på plats. Kim Reenaas, Generalsekreterare på IOGT-NTO, var debattledare och började med att värma upp politikerna med några ja eller nej-frågor.

Både politikerna och publiken fick möjlighet att svara svara ja eller nej på Kims påståenden från Håller du med?- kampanjen.

  • ”Barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk”  – samtliga politiker höll upp ja-skylten på den
  • ”Alla som lider av beroende ska få hjälp” – samtliga politiker höll upp ja-skylten även på den
  • ”Unga ska ha rätt att slippa ’alkoholtjat’ från alkoholföretag” – där velade Centerpartiet och Moderaterna mellan ja och nej medan resterande svarade ja


Bildtext: Bild på ja/nej-rösterna

Politikerna fick frågan vilket område inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) som de tycker är det viktigaste och majoriteten anser att narkotikadödligheten och förebyggande arbete är det viktigaste.

Under frågestunden fick Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, möjlighet att ställa en fråga kring införande om en god samaritlag. Peter förklarar:

– Det finns personer som tvekar att ringa 112 för att de är rädda att åka fast om de larmar när någon har tagit en överdos. Det verkar också som om poliser gör olika när de kommer till en plats dit någon larmat. Vissa tittar bort, medan andra faktiskt anmäler påverkade personer på platsen, vilket ju också lagen säger att de ska göra. I några länder har man infört en ”god samaritlag” som innebär att anmälaren inte kan anmälas för misstänkt narkotikabruk. Kan ni tänka er att överväga en sådan lag?

Alla politiker i panelen svarade ja på den frågan.

En fin och positiv avslutning av debatten kom från Johan Hultberg (M):
– När jag passerade stora scenen på väg hit stod en minister där och talade. Det var väldigt glest bland åhörarna. Jag kan konstatera att det är större uppslutning här hos er.

Läs mer om debatten:

Järvaveckan 2022 – Accent (accentmagasin.se)

Läs mer om kampanjen:
Valårskampanj 2022 – IOGT.se