Förslaget om organisationsutredning presenteras den 30 maj

Den 30 maj presenteras förslaget till utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Riksstyrelsen har nu haft en dialog om förslaget som går vidare för beslut i respektive förbundsstyrelse och som sedan går till respektive förbundsmöte/kongress för beslut.

Presentationen av förslaget sker digitalt så att alla har möjlighet att delta och ställa frågor. Sändningen spelas också in för den som inte har möjlighet att vara med den 30 maj.  Samtliga ordförande deltar och svarar på frågor.

Inför riksstyrelsens möte 3 maj gick förslaget på remiss till varje förbundsstyrelse och nu är förslaget föremål för beslut i alla förbundsstyrelser som formellt sett lägger fram det till sitt eget högsta beslutande organ. 

Sen är det upp till respektive förbundsmöte och kongress att säga sitt om förslaget att utreda hur de fyra förbunden ska organiseras i framtiden. Det sker vid följande tidpunkter:

29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO

27-29 oktober, Förbundsmöte NSF

Förslaget publiceras i sin helhet efter styrelsernas godkännande och eventuella kompletteringar den 16 maj. Bilagorna till förslaget publiceras den 24 maj. Här finns bland annat resultatet av de enkäter och dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget. 

Presentationen sker 18-19.30 på Youtube och Facebook. Följ länken nedan:.
Se presentationen på Youtube

LÄS MER OM HELA PROCESSEN HÄR