Flygfritt IOGT-NTO, ett av stegen mot hållbar utveckling

Klimatfrågan är viktigare än någonsin. IOGT-NTO vill på detta sätt gå i bräschen med att utveckla hållbara sätt att genomföra verksamhet i Sverige och internationellt.

Under 2020 kommer flygstopp att råda i IOGT-NTO:s verksamhet inom Sverige och övriga Europa. Från och med 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras.

Att bekämpa klimatförändringarna är också ett av de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Av dessa 17 hållbarhetsmål har alkohol konstaterats utgöra ett hinder för hela 13 delmål. Eftersom målen är integrerade och odelbara ser IOGT-NTO att det är nödvändigt att i sin verksamhet påverka förhållningssätt och beteenden på alla nivåer, inom samtliga delmål.

För 100 år sedan kämpade vi för rösträtten i Sverige, nu tar vi ansvar i denna ödesfråga och jag hoppas att fler följer efter, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Alla samhällsaktörers delaktighet krävs för att klimatförändringarna ska kunna bekämpas och Agenda 2030 ska kunna genomföras. IOGT-NTO uppmanar andra organisationer, myndigheter och företag att ansluta sig till omställningen för att minska klimatpåverkan och bidra till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.