Den 16/4 publicerade Dagens Nyheter en ledare med rubriken ”Folk kommer att jämföra druvor – inte alkoholhalt”. Vad som är häpnadsväckande är att en av landets mest välrenommerade morgontidningar använder sig av faktafel för att förklara att IOGT-NTO har fel i debatten kring gårdsförsäljning.

Artikeln går ut på att förklara att IOGT-NTO dragit fel slutsatser kring de två föregående utredningarna om gårdsförsäljning. Problemet är att Dagens Nyheters ledare blandar ihop utredningar och genom att hänvisa till felaktiga utredningar när de hävdar att Socialminister Annika Strandhäll och IOGT-NTO har fel.

Låt oss förklara vad som gäller.

Den första Alkohollagsutredningen, SOU2009:22 (som DN helt missar i sin ledare) säger i avsnitt 8.4:

”Det kan med skäl hävdas, inte minst mot bakgrunden av erfarenheterna från Finland, att en avvikelse från monopolbolagets ensamrätt till försäljning av inhemskt producerade alkoholdrycker strider mot artikel 28 i EG-fördraget, som säger att kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.”

Den andra är Gårdsförsäljningsutredningen, SOU2010:98. (som DN kallar den första utredningen)

I frågan om gårdsförsäljning, det vill säga en rätt för en odlare och tillverkare på den svenska landsbygden att sälja sina varor på den egna gården till konsument, konstaterar Gårdsförsäljningsutredningen, att detta skulle strida mot EU-rätten:

”Gårdsförsäljning kan inte begränsas till alkoholdrycker som har tillverkats på den egna gården i Sverige” (sidan 88).

”En ordning där gårdsförsäljning av alkoholdrycker förbehålls inhemskt producerade alkoholdrycker hindrar utländskt producerade alkoholdrycker från att på samma villkor nå den svenska konsumentmarknaden. En sådan ordning innebär i vart fall ett indirekt gynnande av inhemska alkoholdrycker framför utländska sådana och därmed en faktisk diskriminering av utländska produkter” (sidan 89).

”Gårdsförsäljning kan inte begränsas till att avse försäljning på en gård på landet. Även om krav av detta slag gäller lika för inhemska och utländska producenter, kan de göra det svårare eller mindre attraktivt för utländska tillverkare att etablera sig på landsbygden för att bedriva gårdsförsäljning. Sådana krav skulle således kunna verka diskriminerande och strida mot den fria etableringsrätten” (sidan 90).

Den utredning som DN:s ledare kallar andra utredningen SOU2011:41 tar överhuvudtaget inte upp gårdsförsäljning, utan om servering av alkoholhaltiga drycker på särskilda boenden. Det enda som den utredningen har gemensamt med utredningen av Gårdsförsäljning är det att Lotty Nordling är utredare för båda.

Det är viktigt att tidningar med DN:s anseende kollar upp fakta innan de går ut och pekar på andras fel.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO

LÄNKAR:

Här kan du läsa ledaren ”Folk kommer att jämföra druvor – inte alkoholhalt.”

För mer fakta kring gårdsförsäljning, se alkoholpolitiskt forums faktaunderlag.