5 enkla tips till föräldrar inför valborg

Valborg är en högtid där man som förälder ofta oroar sig för att ens ungdomar ska testa alkohol för första gången. Därför vill vi dela med oss tips på argument till ungdomar som vill att du som förälder ska köpa ut alkohol. Dela gärna med dig till vänner och bekanta eller skapa ett samtal med andra föräldrar.

  • Prata med ditt barn om alkohol och fråga vad de tänker och känner. Visa att du finns och att du bryr dig.
  • Låt ditt barn vara ute och ha kul men fråga vad ditt barn ska göra under kvällen och vem de ska hänga med. Ha även kontakt med deras föräldrar.
  • Var nåbar och nykter om du behöver finnas som stöd eller hämta vid behov.
  • Var nåbar på sms och telefon under hela kvällen. Hör av dig senare på kvällen.
  • Köp inte ut alkohol till minderåriga. Det finns inget som visar på att unga som får alkohol av sina föräldrar dricker mindre, snarare tvärt om.