IOGT-NTO-rörelsen är sedan 12 år en del av Radiohjälpens insamlingskampanj, Världens barn, som i år firar 20 år. Målet med insamlingen är att ge några av de barn som har de allra tuffast en chans till hälsa, skola och trygghet.

Sedan kampanjen startade 1997 har Världens barn samlat in över en miljard kronor för att förbättra barns livsvillkor runt om i världen.

– Det är viktigt att vara en del av en manifestation som Världens Barn. Varje år mobiliserar vi hundratals medlemmar som är ute och skramlar bössor, deltar i olika aktiviteter eller på andra sätt stöttar insamlingen. Många av våra medlemmar känner ett starkt engagemang som rör barns rättigheter och det är vi stolta över, säger Sara Heine, biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO.

I år har IOGT-NTO-rörelsen valt att uppmärksamma organisationen CAM (The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry) och deras arbete med HIV och AIDS. Pengarna går till barn som befinner sig i utsatta miljöer. Det handlar om barn som själva är smittade av HIV eller som lever i en familj där någon, ofta en förälder, är smittad eller har utvecklat AIDS. CAM är en av IOGT-NTO-rörelsens alla samarbetsorganisationer som kan bedriva sitt arbete genom pengar från Världens Barn.

Med hjälp av insamlingen kan vi synliggöra barnen. Det handlar dels om att ge dem förutsättningar att gå i skolan genom stipendier och stöd men även se till att de får rätt till den vård de behöver om de själva är smittade. Inte minst är det viktigt att komma ifrån det stigma som många barn i denna situation utsätts för, säger Sara Heine.

Årets insamling har sin kulmen under veckorna 39-40. Lördagen den 30 september och 7 oktober är årets stora insamlingsdagar. Den 6 oktober sänds den stora insamlingsgalan i SVT.