Den 15 januari offentliggjordes regeringens utredning om marknadsföring av alkohol i digitala medier. Utredningen föreslår att ett förbud mot annonser på sociala medier för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat, som till exempel alkoglass, ska införas till 1 september 2019. Den som bryter mot förbudet skulle riskera att få betala en avgift på upp till 10 miljoner kronor.

IOGT-NTO har uppmanat regeringen att så snart som möjligt gå vidare med lagförslaget men har också påpekat att det borde breddas. Utredningen lyfter att begreppet som används, ”kommersiell annonsering”, skapar tolkningsfrågor kring vad som är lagligt. Annonsering är mindre omfattande än ord som ”reklam” eller ”marknadsföring”.

Att lagen skulle begränsa sig till sociala medier riskerar också att skifta över reklam till övriga delar av internet. En tydlig lagstiftning är nödvändig för att se till att den följs, annars riskerar man att göra personer osäkra om de ska anmäla eller inte.

Allra helst vill IOGT-NTO se ett helhetsförbud mot alkoholmarknadsföring som gäller oavsett medium, plats eller teknisk plattform. Sådana förslag låg utanför den här utredningens uppdrag men utredaren har ändå valt att lyfta att det skulle behövas ett helhetsgrepp i frågan.

– Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp kring marknadsföringen av alkohol. Våra grannländer har redan gått vidare med kraftiga åtgärder mot alkoholreklam och Sverige borde inte vara sämre. Enklast, billigast och bäst vore ett totalt alkoholreklamförbud som i Norge och Litauen, säger Johnny Mostacero.

IOGT-NTO har under processen träffat utredaren och argumenterat för ett heltäckande förbud mot alkoholreklam på internet. Nu kommer utredningen gå ut på remiss och IOGT-NTO fortsätter agera under processen för att få till stånd ett så starkt och bra skydd mot alkoholannonsering som möjligt.

Länklista

Du hittar regeringens pressmeddelande om utredningen här

Du hittar hela utredningen här (pdf)

IOGT-NTO:s pressmeddelande hittar du här