Två av tre tycker att det är negativt med alkoholreklam i sociala medier visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av IOGT-NTO. Samtidigt utsätts unga för dubbelt så mycket alkoholreklam som vuxna, en fråga som regeringen bör åtgärda skyndsamt.

Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år) för 280 positiva budskap om alkohol, av dessa sker mer än hälften via sociala medier. Alkoholreklam riktad mot unga leder enligt omfattande forskningsrön till en tidigare debutålder och större konsumtion, men även till att sätta normen att alkohol är det enda sättet att umgås och slappna av.

– Faran är att vi inte ser skadorna som alkoholen orsakar, säger Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO.

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillkännagivit att reglering eller förbud av alkoholreklam är en av tre åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan, är kostnadseffektiv och genomförbar. Det finns bred forskning som visat att unga är en särskilt utsatt grupp för alkoholreklam.

Ett totalförbud för alkoholmarknadsföring i sociala medier är möjligt och flera länder i EU undersöker nu möjligheterna av folkhälsoskäl.

Här kan du läsa Novus undersökning: Novus – alkoholreklam på sociala medier (pdf)