Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det effektivaste sättet att bekämpa våldet och skapa ett tryggare samhälle är att begränsa alkoholkonsumtionen. Ändå lyser satsningarna för en minskad totalkonsumtion med sin frånvaro inför valet i höst.

Vi vet att alkohol ökar våldet och otryggheten i samhället. Men våra beslutsfattare har alltför länge valt att blunda. Dels för sambandet men också för sitt eget ansvar. Det är dags att vi börjar prata om elefanten i rummet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA (Göteborgs universitet) har IOGT-NTO låtit en grupp fristående forskare sammanfatta den befintliga kunskapen i Sverige och globalt om sambandet mellan våld och alkohol.

Resultatet är entydigt:

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Närmare tre av fyra slag utdelas på fyllan och av de 317 000 fall av misshandel som anmäldes i Sverige år 2015 hade 180 000 fall en koppling till alkohol.

– Den rådande alkoholnormen gör det tabubelagt att tala om det självklara, det faktum att om vi minskar alkoholkonsumtionen så kommer också våldet i samhället att minska. Den politiker som på allvar vill bekämpa våldet och öka tryggheten i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska, fortsätter Mostacero.

Länkar

Här kan du ladda ner rapporten Alkohol och våld

Här kan du hitta material kring Alkohol och våld