SVL och Företagarna i en ohelig allians

Företagarnas medlemmar förlorare på nytt samarbete med spritindustrin

Under gårdagen informerade Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) att de nu inleder ett samarbete med företagsorganisationen Företagarna. Ett samarbete med Företagarna ger SVL stora möjligheter att bredda sin opinionsbildning i gemensamma politiska frågor och förbunden ges tillgång till organisationens nätverk av politiker, experter och sakkunniga samt de rapporter och undersökningar som genomförs. Detta kommer bland annat innebära att SVL flyttar in i Företagarnas lokaler på Rådmansgatan 40 i Stockholm skriver de.

Taktiken är välbeprövad. Alkoholindustrins branschorganisationer har länge sökt medlemskap i större företagarnätverk i syfte att driva opinion mot svensk alkoholpolitik. Tidigare organisationer de samarbetat med har gjort tydliga förflyttning i SVL:s frågor.

SVL:s intressen är uppenbara men vad Företagarna har att tjäna på samarbetet med alkoholbranschen är svårare att förstå.

Alkoholen kostar årligen Sveriges företag 35 miljarder kronor i årligt produktionsbortfall och sjukdom hos anställda. För att inte nämna de skatter som behöver tas in för att betala för alkoholens kostnader för sjukvård och polis. Skatter som i hög utsträckning faller just på Sveriges företag. Ju högre alkoholkonsumtion i samhället ju högre blir dessa kostnader och ju sämre blir företagens internationella konkurrenskraft.

Alkoholens kostnader drabbar också Sveriges små och växande företag värst. Vad kostar det företaget när en anställd med nyckelfunktioner utvecklar ett riskbruk eller missbruk? Vad kostar ökad korttidssjukfrånvaro det växande företaget? Hur påverkar det småföretagaren rent personligt när de ser en anställd som far illa av alkoholen och man vill hjälpa men inte kan?

Läs mer:

SVL dras för tillfället dras med interna stridigheter på grund av Spritjätten The Absolut Companys agerande. Läs mer här.