Spel är av stor betydelse för civilsamhället och bidrar med 1,6 miljarder varje år. En siffra som skulle halveras om inte politiken tar strid för förslaget om fortsatt skattefrihet.

Utredningen föreslår en fortsatt skattefrihet för ideella organisationer inom ensamrätten för lotteri och bingo men lämnar till Regeringen att avgöra om en statsstödsprocess behöver utföras. Det innebär en stor osäkerhet fram till det att EU-kommissionen godkänner förslaget

Utredarens förslag bygger på att dela upp marknaden i tre delar. För civilsamhället kommer man innefattas tillsammans med staten i en marknad bestående av traditionella lotterier både fysiska och online. För spelformen bingo som arrangeras av ideella organisationer idag föreslås den möjligheten endast skattebefrias för fysiskt bingo men tas bort för onlinebingo.

– Den framtida spelutvecklingen begränsas betydligt genom utredarens förslag om att ta bort online-bingo. En konkurrensutsatt marknad med vinstintresse kräver också ett ökat konsumentskydd, säger Annika Nyberg, VD för Miljonlotteriet.

Simon Holmesson, politisk sekreterare i IOGT-NTO och projektledare för Ideell spelallians, säger att han inte är helt övertygad efter utredarens presentation om spelutredningen:

– Framtidsutsikten berörs inte. Han pratar om hur det blir i dag. Digitaliseringen kommer att fortsätta ske på det här området. Och då behövs en reglering som berör oss. Det blir svårt att produktutveckla, om det inte nämns nu.

Här och här hittar du spelutredningen i sin helhet.