Ska tv-kanaler som sänder från Storbritannien följa svensk eller brittisk lagstiftning när det gäller alkoholreklam? Det är en fråga som snart kommer avgöras av EU-kommissionen. Reklam för alkohol i tv-sändningar har alltid varit förbjudet i Sverige men flera av de stora kanalerna sänder från Storbritannien och har därför kunnat kringgå lagstiftningen.

Sedan 2011 har svenska myndigheter drivit en process på EU-nivå för att klargöra vad som gäller efter en anmälan från IOGT-NTO. Nu har processen gått in i sin sista fas då svenska myndigheter har skickat en underrättelse till EU-kommissionen om att Sverige vill erlägga viten på bolagen om de inte slutar sända alkoholreklam. Kommissionens besked väntas komma innan sista januari. Får Sverige rätt innebär det att alkoholreklam i alla svenska TV-kanaler upphör.

– Det har varit en lång process, men det var väntat då Sverige är först ut att pröva ett sådant här fall. För oss har det varit självklart att TV-kanaler som sänder exklusivt mot Sverige också ska följa svensk lag och jag hoppas att det också är beskedet som EU-kommissionen kommer ge, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

2010 antogs ett EU-direktiv kring TV- och radiosändningar inom unionen som berörde just situationer som den i Sverige – det vill säga tv-sändningar från ett EU-land som riktar sig helt eller huvudsakligen mot ett annat land. Direktivet öppnade för möjligheten att landet som tog emot sådana sändningar också ska kunna reglera dem, även om själva sändningens ursprung och bolaget finns i ett annat land. Därför anmälde IOGT-NTO programbolagen bakom bland annat TV3 och Kanal 5 till Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv år 2011 för brott mot svensk alkohollagstiftning.

Efter 2011 har de svenska myndigheterna arbetat med anmälan och varit i kontakt med både brittiska myndigheter, EU-kommissionen och de berörda tv-bolagen. Nu återstår bara det sista steget innan ett besked ges om vilken lagstiftning TV-bolagen måste följa. Svenska myndigheter har nu skickat in en underrättelse med all information om situationen till EU-kommissionen där det framgår att man har som avsikt att utifrån svensk lag erlägga viten på bolagen om de inte slutar sända alkoholreklam.

– Från att underrättelsen är inskickad har EU-kommissionen tre månader på sig att avgöra om Sverige har rätt att reglera de här bolagen eller inte. Får Sverige rätt innebär det i praktiken att alkoholreklam i kanaler som sänder till Sverige kommer att upphöra, säger Johnny Mostacero.

Läs myndigheternas underrättelse här