S visar att alternativ till gårdsförsäljning inom ramen för dagens monopol kan finnas

Onsdagen den 8 maj 2024 –  11.39

Socialdemokraterna presenterade idag en alternativ lösning till att införa gårdsförsäljning där ensamrätten för Systembolaget att sälja alkohol skulle kvarstå. IOGT-NTO delar bilden att det gårdsförsäljningsförslag som just nu diskuteras inom regeringen skulle avskaffa Systembolagets monopol och välkomnar därför att alternativa lösningar utreds.

”Samtliga diskussioner om gårdsförsäljning har i dagsläget utgått från att tillåta fler aktörer att bedriva detaljhandel av alkohol. Att införa en sådan gårdsförsäljning är att avskaffa Systembolagets monopol. Det är därför välkommet att andra typer av lösningar i frågan utvärderas där försäljningen utgår från Systembolaget monopol,” säger Emil Juslin, drogpolitisk chef på IOGT-NTO .

IOGT-NTO påpekar dock att även dessa förslag behöver utredas för att garantera att de både är förenliga med EU-rätten och att de inte påverkar folkhälsan negativt.

”Alkohol är inte vara som andra, utan en av de största orsakerna till död och lidande i Sverige idag. Det är också varför vi svenskar solidariskt står bakom Systembolaget – för att skydda de som drabbas värst av alkoholens baksidor. Därför måste monopolet som folkhälsoskydd alltid prioriteras först”, fortsätter Emil Juslin.

IOGT-NTO är även kritiska till idén att tillåta andra aktörer att sälja alkohol på Systembolagets vägnar genom ett ombudssystem.

”En grundbult i Systembolagets funktionssätt är desintresseringsprincipen – att försäljningen sker utan vinstintresse. Detta kan hotas om ett ombudssystem införs,” avslutar Emil Juslin.