Regeringens lagrådsremiss om gårdsförsäljning hotar Systembolagets alkoholmonopol

Fredagen den 5 juli 2024 – 06.04

IOGT-NTO:s EU rättsliga analys visar att regeringens förslag att införa så kallad gårdsförsäljning skulle avskaffa Systembolagets detaljhandelsmonopol då andra aktörer tillåts sälja alkohol direkt till kund.

Igår skickade regeringen det omdiskuterade förslaget om så kallad gårdsförsäljning vidare till Lagrådet. IOGT-NTO:s EU-rättsliga analys visar att förslaget tydligt bryter både mot EU:s regler om fri rörlighet samt att det skulle avskaffa Systembolagets detaljhandelsmonopol.

“Visnapuu-domen i Finland visar att produkter som säljs genom gårdsförsäljning inte längre ses som monopolprodukter enligt EU-rätten, utan i stället bedöms som vanliga handelsvaror. Eftersom regeringens förslag omfattar alla alkoholdryckeskategorier betyder det att monopolet avskaffas på samtliga av dessa”, säger Emil Juslin, Drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Regeringen argumenterar för att gårdsförsäljningen kan rättfärdigas om det endast förekommer i en begränsad omfattning och menar även att gårdsförsäljningen skulle utgör en annan sorts detaljhandel än Systembolagets, något som det inte finns belägg för i svensk rätt eller EU-rätten.

“Det finns inget som rättsligt särskiljer olika typer av detaljhandel till kund. Så länge det är försäljning av förslutna förpackningar till konsument är det detaljhandel. Det framgår även tydligt i EU-rätten att begränsade undantag från EU:s diskrimineringsregler inte är accepterade inom EU”, fortsätter Emil Juslin.

IOGT-NTO hoppas att regeringen backar från förslaget och låter alkoholpolitiken främja folkhälsan, inte näringslivet.

”Alkohol är inte en vara som alla andra. Alkoholpolitiken måste därför alltid utgå från att skydda och stärka vår gemensamma hälsa, inte riskera den för små näringspolitiska vinster. Att införa gårdsförsäljning är att direkt motarbeta målsättningen med vår alkoholpolitik”, avslutar Emil Juslin.

 

Bifogat till pressmeddelandet finns följande:

 

Kontakt

Ponthus Jessmor
Presskontakt
0767 65 05 01
[email protected]

 

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger.

 

Presskontakt för journalister

 

Läs pressmeddelandet på Cision här