Rådaprojektet gav nyanlända större gemenskap och ökad trygghet

IOGT-NTO i Råda är en av de föreningar som satsar mest för att integrera flyktingar under 2016. Nyckeln till framgång? Lokalt engagemang och att vilja bidra till ett bättre samhälle.

Initiativtagaren Anna-Greta Johansson, aktiv inom IOGT-NTO Råda sedan många år, poängterar att det är viktigt att visa engagemang för människor som befinner sig på flykt världen över, framförallt barn och unga.

– Det har varit ett privilegium att få jobba med detta. Solidaritet är en av IOGT-NTO:s tre grundsatser. Därför är vi mycket stolta och glada över projektet och att vi kunde göra deras vardag lite bättre och förbereda dem för ett liv i Sverige om de får uppehållstillstånd.

Vill du läsa mer om Rådaprojektet kan du ladda ner en pdf med deras berättelse här.