Nytt folkhälsouppdrag för IOGT-NTO:s drogpolitiska chef


Irma Kilim, drogpolitisk chef vid IOGT-NTO, kommer att bli ny ansvarig för folkhälsa vid Systembolaget. Det innebär att Irma avslutar sina uppdrag hos IOGT-NTO.

Irma anställdes redan 2013 som politisk assistent i Bryssel och efter ett år tog hon rollen som politisk sekreterare i EU-frågor. Efter en period på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, kom hon 2018 tillbaka till IOGT-NTO i rollen som drogpolitisk chef. Nu väntar en ny utmaning på Systembolaget i tjänsten som ansvarig folkhälsa.

Hur skulle du beskriva uppdraget som du har tackat ja till?
Det är en specialistroll där mitt fokus kommer vara att bidra med kompetens inom alkohol och folkhälsa internt – i strategiska, taktiska och operativa frågor. Jag kommer exempelvis att arbeta för att bidra till en företagsövergripande kompetenshöjning inom alkohol och folkhälsa. Min nya roll innebär att jag kommer företräda Systembolaget gentemot forskare och andra intressenter inom alkoholforskningsområdet samt att skapa och underhålla goda relationer inom alkoholforskningsområdet i Sverige och internationellt. Så spännande!

Hur skulle du sammanfatta din tid hos IOGT-NTO?
Min tid på IOGT-NTO har varit otroligt lärorik och jag är stolt över allt som jag tillsammans med min avdelning, ledningsgrupp, styrelse och alla medlemmar åstadkommit dessa år, både politiskt och hur vi har omformat vår organisation.
IOGT-NTO är idag en folkrörelse vars röst bara blir tydligare, vår sociala verksamhet, vårt föreningsarbete och vårt politiska påverkansarbete har stärkts och framför allt rustats för framtida utmaningar.

Vad är du mest stolt över under de här åren?
Mest stolt är jag över hur jag har lyckats forma IOGT-NTO:s politiska påverkansarbete, genom extern samverkan, skickligt påverkansarbete, evidensbaserade argument och en värdebaserad politisk kommunikation har vi lyckats nå framgångar som jag 2018 bara kunde drömma om. Jag är så stolt över alla medarbetare som jag under dessa år har fått arbeta tillsammans med och som på olika sätt utvecklat mig, avdelningen och vår verksamhet.

Vad tror du blir viktigast att arbeta med för att få till framsteg inom folkhälsoområdet framöver?
Jag är helt övertygad om att folkhälsa måste genomsyra alla politiska beslut som tas, medborgares rättigheter och hälsa måste alltid komma i första hand. Detta kräver att folkhälsa prioriteras upp inom politiken och forskningen.

Irma påbörjar sitt nya uppdrag i mars 2024. IOGT-NTO kommer inom kort att inleda processen för att rekrytera IOGT-NTO:s nya drogpolitiska chef.