Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-NTO-rörelsen.

Beslutet fattades i samband med förbundsmötet den 28-29  oktober, och innebär att samtliga organisationer i rörelsen nu står bakom beslutet att se över hur vi bäst organiserar oss framöver.

Helgens beslut ger klartecken att gå vidare med det projekt som under våren har sett över förutsättningarna och tagit fram direktiv för en översyn.

Vi vill sondera terrängen och tror att vi har en del att bidra med i en översyn, säger Anders Ödman, förbundsordförande NSF

De tre förbund som redan innan sagt ja; Junis, IOGT-NTO och UNF, välkomnar beslutet:

Vi är mycket glada att alla fyra förbund nu gör gemensam sak och formar framtiden tillsammans, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Än så länge är det bara själva utredningen som är beslutad. Den kommer under 2024 med förslag på hur framtidens IOGT-NTO-rörelse bör se ut.

Nu ser vi fram emot att arbeta gemensamt för att ta fram ett riktigt bra förslag som passar oss alla, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO.

Jane Segerblom, ordförande för UNF, håller med:

Vi har mycket att lära av varandra, och vill givetvis ta med oss det bästa från alla fyra organisationer in i processen att utreda hur framtidens organisationsform ska se ut.

Tillsammans har de fyra organisationerna 35 000 medlemmar som kan bidra till en starkare nykterhetsrörelse och en tydligare röst för demokrati, solidaritet och nykterhet i samhället. Ambitionen är att skapa en organisationsform som bättre kan hantera omvärldens förändringar, och som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Fotnot:

Det var i januari 2023 som idén om en översyn väcktes av de fyra förbundsstyrelserna. Med större konkurrens om medlemmar och utrymmet i samhällsdebatten, tänkte man att en samlad nykterhetsrörelse skulle kunna få bättre genomslag.

I maj ställde sig samtliga förbundsstyrelser bakom förslaget, och nu har också samtliga kongresser och förbundsmötet sagt ja till en gemensam organisationsöversyn.