NamninsamlinG

Minska fosterskadorna av alkohol genom att öppna ett nationellt kompetenscenter!

 

Varför?

Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol. Detta gäller både den som föder barnet och dennes eventuella partner. Fosterskador hör till de allvarligaste av alkoholens andrahandsskador och ger konsekvenser hela livet ut. Därför efterlyser vi ett nationellt kompetenscenter för fetala alkoholspektrumstörningar (FASD)*

  • Samla data om alkoholkonsumtion före, under och efter graviditet.
  • Samla data om förekomsten av FASD.
  • Utveckla metoder för bedömning och rehabilitering av FASD.
  • Genomföra utbildning för relevant personal.

* Termen FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden

Ja, till ett nationellt kompetenscenter för barn med alkoholskador!