Valberedningar

Uppdrag: Hitta dig som vill utveckla IOGT-NTO

IOGT-NTO har styrelser för föreningar, distrikt och förbundet, som väljs på årsmöten och kongress. Medlemmar och ombud beslutar vilka som ska ingå i styrelsen för den kommande mandatperioden. Inför dessa möten finns en valberedning som har till uppgift att ta fram ett förslag på lämpliga personer som ska sitta i styrelsen. På den här sidan finner du information om hur valberedningar jobbar i både i distrikt och på förbundsnivå, samt kontaktuppgifter till dessa.

Valberedningar i IOGT-NTO:s distrikt

Från och med den 1 januari 2020 finns åtta distrikt inom IOGT-NTO. Valberedningarna i respektive distrikt söker de personer som ska ingå i styrelserna för distrikten. Dessa styrelser väljs på distriktsårsmötena som hålls vartannat år, jämna år.

Distriktsstyrelserna har en strategisk uppgift, vilket innebär att de ska ha ett längre tidsperspektiv och arbeta med prioriteringar, resursfördelning och idéutveckling, snarare än att vara de som genomför den konkreta verksamheten i distrikten. Valberedningarna söker därför också personer till arbetsgrupper som ska arbeta med genomförande och utveckling av verksamhet i distrikten i samverkan med föreningar, grupper och enskilda medlemmar.

Tycker du att du själv eller någon annan skulle vara rätt person att vara med i en distriktsstyrelse eller en arbetsgrupp? Kontakta i så fall valberedningen i ditt distrikt. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Förslag till arvoderingsprinciper för distriktsstyrelserna

Att vara förtroendevald i IOGT-NTO bygger, precis som i andra sammanhang i ideell sektor, på engagemang och idealitet. Men eftersom grundprincipen är att ingen ska behöva betala för eller avstå från ett uppdrag på grund av utebliven inkomst är frågan om arvoden för utförande av uppdrag ändå relevant. Detta var vägledande då IOGT-NTO:s kongress 2019 fattade beslut om arvoderingsprinciper för förbundsstyrelsen och gruppen anser det befogat att samma principer bör gälla för distriktsstyrelserna i de åtta distrikten. Läs mer i förslaget till arvoderingsprinciper för styrelsemedlemmar i IOGT-NTO:s distriktsstyrelser.

Valberedningen för IOGT-NTO på förbundsnivå

IOGT-NTO på riksplan, IOGT-NTO-förbundet, håller kongress (årsmöte) vartannat år, udda år. På kongressen väljs en förbundsstyrelse som har ett övergripande ansvar för IOGT-NTO som organisation.

Förbundsstyrelsen jobbar, precis som distriktsstyrelserna, med resursfördelning, strategier, prioriteringar och idéutveckling, allt i ett längre perspektiv. Den största skillnaden är att ansvaret är nationellt. Till sitt förfogande finns anställda personer inom IOGT-NTO, både på förbundskansliet i Stockholm och runt om i landet.

Känner du någon person som skulle platsa i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse? Eller kanske är du själv en lämplig person? Du kan föreslå (nominera) personer för uppdrag i förbundsstyrelsen, till IOGT-NTO:s förbundsvalberedning. Inför kongressen 2021 behöver valberedningen ditt förslag den 1 februari 2021. Kongressen hålls i slutet av juni 2021 i Jönköping.

Den du nominerar till förbundsstyrelsen måste vara tillfrågad om att bli nominerad. Valberedningen kan annars välja att bortse från nomineringen. Klicka här för att komma till formulär för att nominera till förbundsvalberedningen.

Vad innebär det att sitta i en styrelsen i IOGT-NTO?

Om du brinner för nykterhet, demokrati och solidaritet kan du vara rätt person att sitta i en styrelse inom IOGT-NTO. Det är medlemmarna tillsammans som utvecklar organisationen, vår verksamhet och vår idé.

Uppdraget som styrelseperson i en distriktsstyrelsen eller i förbundsstyrelsen innebär stort ansvar för att utveckla verksamheten. Det innefatta både spännande och svåra beslut, som innebär att en måste tänka långsiktigt och strategiskt. I vissa fall finns även ansvar för konkreta saker som fastigheter och personal. I en styrelse behövs olika typer av kunskaper, som kompletterar varandra.

IOGT-NTO:s främsta tillgång är våra medlemmar och de som på olika sätt väljer att engagera sig i organisationen.

Kontaktuppgifter
  • IOGT-NTO-förbundets valberedning valberedningen@iogt.se, sammankallande Tobias Tengström. Formulär för att nominera
  • IOGT-NTO Norr (Norrbotten, Västerbotten): vb_norr@iogt.se 070-288 27 74 (Mattias Gotthold)
  • IOGT-NTO Mitt (Jämtland, Västernorrland): vb_mitt@iogt.se 070-233 83 46 (Mariann Wasserman)
  • IOGT-NTO GävleDala (Gävleborg, Dalarna): vb_gavledala@iogt.se  023-283 94 (Karl-Gösta Johansson)
  • IOGT-NTO Svea (Värmland, Örebro, Västmanland): vb_svea@iogt.se  070-340 86 52 (Johnny Boström)
  • IOGT-NTO Öst (Uppsala, Stockholm, Södermanland): vb_ost@iogt.se 073-211 77 46 (Martin Kjellin)
  • IOGT-NTO Sydost (Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Gotland): vb_sydost@iogt.se 070-215 63 12 (Bo-Teddy Olsson)
  • IOGT-NTO Väst (Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg): vb_vast@iogt.se  070-214 28 79 (Evert Norrman)
  • IOGT-NTO Syd (Skåne, Blekinge, Halland): vb_syd@iogt.se 070-810 11 75 (Birgitta Svensson)