Valberedningar

Uppdrag: Hitta dig som vill utveckla IOGT-NTO

IOGT-NTO har styrelser för föreningar, distrikt och förbundet, som väljs på årsmöten och kongress. Medlemmar och ombud beslutar vilka som ska ingå i styrelsen för den kommande mandatperioden. Inför dessa möten finns en valberedning som har till uppgift att ta fram ett förslag på lämpliga personer som ska sitta i styrelsen. På den här sidan finner du information om hur valberedningar jobbar i både i distrikt och på förbundsnivå, samt kontaktuppgifter till dessa.

Valberedningar i IOGT-NTO:s distrikt

Det finns åtta distrikt inom IOGT-NTO. Valberedningarna i respektive distrikt söker de personer som ska ingå i styrelserna för distrikten. Dessa styrelser väljs på distriktsårsmötena som hålls vartannat år, jämna år.

Distriktsstyrelserna har en strategisk uppgift, vilket innebär att de ska ha ett längre tidsperspektiv och arbeta med prioriteringar, resursfördelning och idéutveckling, snarare än att vara de som genomför den konkreta verksamheten i distrikten. Valberedningarna söker därför också personer till arbetsgrupper som ska arbeta med genomförande och utveckling av verksamhet i distrikten i samverkan med föreningar, grupper och enskilda medlemmar.

Tycker du att du själv eller någon annan skulle vara rätt person att vara med i en distriktsstyrelse eller en arbetsgrupp? Kontakta i så fall valberedningen i ditt distrikt.

Valberedningen för IOGT-NTO på förbundsnivå

IOGT-NTO på riksplan, IOGT-NTO-förbundet, håller kongress (årsmöte) vartannat år, udda år. På kongressen väljs en förbundsstyrelse som har ett övergripande ansvar för IOGT-NTO som organisation.

Förbundsstyrelsen jobbar, precis som distriktsstyrelserna, med resursfördelning, strategier, prioriteringar och idéutveckling, allt i ett längre perspektiv. Den största skillnaden är att ansvaret är nationellt. Till sitt förfogande finns anställda personer inom IOGT-NTO, både på förbundskansliet i Stockholm och runt om i landet.

Inför Kongressen 2025

Inför varje kongress tas det fram ett förslag på ny förbundsstyrelse. Det är förbundsvalberedningen som tar fram förslaget som sedan ombuden på kongressen beslutar om. Inför kongressen kan du som är medlem föreslå (nominera) en person som borde sitta i förbundsstyrelsen. Prata gärna med andra medlemmar i din förening eller distrikt för att se om ni tillsammans kan nominera till förbundsstyrelsen.

Sista dag att skicka in nomineringar till förbundsstyrelsen är fredag den 31 januari 2025. Nomineringar som kommer in efter detta datum kan valberedningen inte garantera att den hinner hantera.
IOGT-NTO-förbundets valberedning når du på [email protected]

Vad innebär det att sitta i en styrelse i IOGT-NTO?

Om du brinner för nykterhet, demokrati och solidaritet kan du vara rätt person att sitta i en styrelse inom IOGT-NTO. Det är medlemmarna tillsammans som utvecklar organisationen, vår verksamhet och vår idé.

Uppdraget som styrelseperson i en distriktsstyrelsen eller i förbundsstyrelsen innebär stort ansvar för att utveckla verksamheten. Det innefattar både spännande och svåra beslut, som innebär att en måste tänka långsiktigt och strategiskt. I vissa fall finns även ansvar för konkreta saker som fastigheter och personal. I en styrelse behövs olika typer av kunskaper, som kompletterar varandra.

IOGT-NTO:s främsta tillgång är våra medlemmar och de som på olika sätt väljer att engagera sig i organisationen.

Klicka här för att läsa om IOGT-NTO:s riktlinjer för hantering av potentiella jävssituationer.

IOGT-NTO:s folkhögskolor

Nominera till styrelserna för IOGT-NTO:s folkhögskolor 2023.
I november 2023 hålls förbundsstämma för IOGT-NTO:s två folkhögskolor. Därför är det nu dags för att nominera till styrelserna för både Tollare och Wendelsbergs folkhögskola.
Att nominera någon till antingen Tollare eller Wendelsbergs folkhögskola, eller till båda, innebär att du föreslår personer som du tycker skulle kunna passa i en styrelse för någon av våra folkhögskolor. Det kan vara någon som du känner väl eller kanske bara har träffat vid ett fåtal tillfällen. Eller varför inte dig själv?
Du kan nominera hur många du vill – tänk bara på att du behöver skicka varje nominering var för sig.

Har du några frågor kan du kontakta någon av oss i valberedningen:
Jan-Ove Ragnarsson, [email protected]
Lena Borgs, [email protected]
Linnéa Granqvist, [email protected]

Sista dagen för att nominera personer till valberedningen är 15 augusti 2023.

Nominera till folkhögskolornas styrelser här! (Öppnas i ny flik)