STIPENDIER OCH VERKSAMHETSBIDRAG ATT SÖKA

Medlemmar och verksamheter inom IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen har möjlighet att få ekonomiskt stöd för viss verksamhet genom att söka de stipendier och verksamhetsbidrag som delas ut årligen. Fonderna som detta utbetalas ifrån har möjliggjorts dels genom gåvor från medlemmar till ändamål som gåvogivaren bestämt men också genom att IOGT-NTO tillsammans med de andra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen avsatt medel för att möjliggöra vissa satsningar.

De olika fonderna delar ut stipendier eller verksamhetsstöd. Stipendier söks av och delas ut till enskilda medlemmar personligen medan verksamhetsstöd söks av föreningar eller andra verksamheter som bedrivs inom IOGT-NTO eller IOGT-NTO-rörelsen.

Stipendier och verksamhetsstöd kan sökas av medlemmar och verksamheter inom IOGT-NTO-rörelsen. I vissa fonder ställs det krav på att medlemskapet eller verksamheten ska vara inom IOGT-NTO specifikt, och det framgår i så fall av ändamålet för respektive fond.

Om du vill söka stipendier och verksamhetsbidrag ska du göra det så att ansökan finns hos oss senast den 31 mars 2024. En IOGT-NTO-förening som vill söka bidrag måste också ha årsrapporterat till förbundet.

 

 

Verksamhetsbidrag att söka

 

 • Henry Dahls ungdomsfond  

Fondens ändamål är att främja IOGT-NTO:s ungdomsverksamhet.

 

 • Elsa och Josef Östbergs minnesfond  

Alla inom IOGT-NTO kan söka medel ur Elsa och Josef Östbergs minnesfond. Ansökningar med förankring i Lf 149 Västervik prioriteras.

 

 • PG Berggrens minnesfond  

Fonden är till för främjande av IOGT-NTO:s nykterhets- bildnings- och folkrörelseverksamhet. Ansökningar med förankring i Gästrikland prioriteras.

 

 • IOGT-NTO:s Utvecklingsfond  
  Fondens ändamål är att ge anslag till projekt som syftar till att utveckla verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen.
  Anslag kan sökas ur IOGT-NTO:s Utvecklingsfond till att främja IOGT-NTO:s och nykterhetsrörelsens verksamhet och utveckling. I första hand kommer anslag att tilldelas lokalföreningar, distrikts- och riksorganisationer för genomförande av aktiviteter.

 

 • Oscar Olssons och Roine Rydman-Olssons fond  

Fondens ändamål är att främja barn och ungdoms vård och fostran samt utbildning.

Ansökningar med inriktning på det internationella arbetet prioriteras, men även barn- och ungdomsverksamhet generellt beviljas.

 

 • IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse

Ansökan om medel ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse kan göras till aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörelsen som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdomar eller bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för ungdomar.

 

 • IOGT-NTO:s Föreningslokalfond  

Fondens ändamål är att ge bidrag till lokaler ägda direkt eller indirekt av IOGT-NTO lokalt eller regionalt.

Bidrag kan lämnas till följande ändamål.

 • Inköp av fastighet
 • Upprustning av lokaler
 • Marknadsföring
 • Inventarieköp

 

Stipendier att söka

 

 • IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse  

Ansökan om stipendium ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse kan sökas av studerande ungdomar som är medlemmar i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. Särskild vikt läggs vid ansökningar från studerande inom områdena socialt arbete, media, sjukvård och polisväsende.

 

 • Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond   

Fonden instiftades 1975. Oskar Franzén var under sin levnad en av förgrundsgestalterna i svensk nykterhetsrörelse och visade i sin verksamhet på många sätt sin vilja att stödja utbildning för den helnyktra sektorn.

Fondens ändamål är därför att ge hjälp till utbildning för helnyktra ungdomar som är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen och som kan förväntas att i framtiden förbli aktiva i denna rörelse. Utdelningen av stipendiet sker på Oskar Franzéns födelsedag den 5 oktober.

För att vara berättigad att söka stipendium ska sökanden:

 • vara under 25 år
 • vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen
 • kunna ange ett definierat utbildningsändamål till vilket stipendiet ska användas
 • efter genomgången utbildning dokumentera densamma

Ålder och den aktiva gärningen som medlem i rörelsen ska skriftligen styrkas.

 

 • Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond  

Stipendium ur fonden kan tilldelas medlem i IOGT-NTO som utbildar sig till läkare eller tandläkare. Den sökande ska ha varit medlem i rörelsen minst tre år samt vara icke-rökare.

 

 • Stig Kroons fond för idéutveckling och entreprenörskap 

Fonden bildades av Stig Kroon vid hans pensionering från tjänsten vid IOGT-NTO:s lotteri- och affärsverksamhet, där han under många år varit ledare och affärsutvecklare.  

Fondens ändamål är att genom utdelning av stipendier stimulera unga rörelsemedlemmar att utveckla idéer och skriva ner dessa till ett förslag om hur man ska göra för att på bästa sätt skapa resurser för arbetet mot alkohol, droger och våld bland ungdomar samt genomförandet av dessa idéer.

Årets stipendium är på 10 000 kronor vilket utbetalas till den eller de som bedöms ha det bästa förslaget.

För att vara berättigad att söka stipendiet ska sökanden vara högst 35 år och vara aktiv medlem i IOGT-NTO-rörelsen.

 

Så här gör du för att ansöka

 1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten.
  Ansökningsblankett för IOGT-NTO:s stipendier och fonder 
 2. Kontrollera att du fyllt i alla uppgifter som efterfrågas och att de är korrekta.
 3. Skicka in din anmälan så att den finns hos oss senast 31 mars 2024
  Anmälan skickas antingen via mail till [email protected]  eller via post till:
  IOGT-NTO, Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97 Stockholm

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mail till [email protected] så hjälper vi dig!