Inbjudan till hearing om det Drogpolitiska programmet

I samband med IOGT-NTO:s kongress 2021 antogs ett nytt drogpolitiskt program. Till programmet beslutades också om ett tillägg som avser ett sjätte alkoholpolitiskt område med följande lydelse:

Människors rätt och särskilt barns rätt att leva ett liv utan påverkan av andra människors alkoholkonsumtion.

En process för att ta fram en text till tillägget har inletts vid IOGT-NTO:s kansli.

Du som medlem är därför välkommen att delta i en hearing för att diskutera vad IOGT-NTO vill med det sjätte alkoholpolitiska området.

Processen

Hearingen kommer att genomföras digitalt måndagen den 11 oktober kl. 18.00-19.30.

Synpunkter som spelas in i samband med hearingen kommer att ligga till grund för förslag på text. Texten kommer sedan att skickas på remiss inom organisationen i slutet av november för möjlighet till ytterligare kommentarer.

Beslut om tillägg till det drogpolitiska programmet kommer att fattas av förbundsstyrelsen vid sitt möte i januari 2022.

Föreslagen struktur

För att du som medlem ska ha något att förhålla dig till och förbereda dig på inför hearingen har ett förslag på struktur med underrubriker tagits fram. Tanken med tillägget är att detta ska ha samma typ av upplägg som de redan beslutade fem områdena. Tillägget föreslås därför ges följande struktur:

Ett samhälle som stärker möjligheten att leva ett liv fritt från andra människors alkoholkonsumtion

  • Öka förståelsen för medberoendeperspektivet och utveckla stödet för anhöriga och medberoende till personer med alkoholberoende,
  • Stärk arbetet för att garantera varje barns rätt till en trygg och alkoholfri uppväxt,
  • Främja utvecklingen av fler alkoholfria offentliga mötesplatser.

Anmälan till hearingen görs senast torsdagen den 7 oktober via formuläret nedan.

Länk till hearingen skickas till deltagarna efter sista anmälningsdag.

Välkommen!

Magnus Jonsson
Drogpolitisk chef för IOGT-NTO