Valberedningsutbildning

Valberedningsutbildning

Valberedningens insats är av stor betydelse för en organisations möjligheter att lyckas med sitt uppdrag.

Väl utformade förslag som bottnar i organisationens behov och målsättningar påverkar huruvida organisationen kan göra sitt jobb. På samma sätt kan felrekryteringar sinka engagemanget och få tråkiga konsekvenser på både kort och lång sikt. Samtidigt står många lokalföreningar och distriktsorganisationer inför ett sviktande intresse bland medlemmar att anta förtroendeuppdrag. Hur kan valberedningar ges förutsättningar att kunna göra ett bra jobb?

Nu kan du gå en valberedningsutbildning tillsammans med valberedare från olika organisationer och skapa bättre förutsättningar för uppdraget. Under utbildningen får du viktiga kunskaper och verktyg att använda i ditt valberedningsuppdrag.

Med stor fördel är ni flera från samma valberedning som deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar att omsätta kunskaperna hemma. Du kan också komma som ensam representant från din valberedning.