Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma

Tollare folkhögskola – distanskurs

Kurs socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma
Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik.

Mer information och anmälan

tollare.org