Delta i digitala aktiviteter

Här finns en lista på vad som händer inom förbundet digitalt.

Grupper att delta i som medlem i IOGT-NTO
  • IOGT-NTO diskussion på Facebook  – ett digitalt debattforum där medlemmar diskuterar IOGT-NTOs utveckling, idéer och arbete.
  • IOGT-NTO medlem på Facebook – en digital mötesplats för att inspirera och inspireras. Här kan berättar medlemmar om aktiviteter som genomförs i föreningar, utbyter idéer och konkreta tips.
  • IOGT-NTO:s drogpolitiska grupper – Syftet med gruppen är att dela information, ställa frågor och skapa nätverk så att vi tillsammans blir starkare i vårt drogpolitiska arbete.
  • Nyktra tillsammans – En sida som vill inspirera till hur vi kan vara nyktra tillsammans.