Engagera dig!

När världen står i brand är det vanligt att känna att man vill göra något, NU! Och det är ju fantastiskt – en sådan drivkraft är vad som förändrar världen. Alla solidaritetshandlingar är värdefulla och allt engagemang smittar. När någon flyr sitt hem, sin familj, sitt land, så är en vänlig människa, en flyktingvän, något som kan hjälpa lång väg.
Tillsammans visar vi att det finns godhet, det finns solidaritet, det finns ett hem där de som flytt kan känna sig trygga.

Hur kan jag engagera mig som flyktingvän?

Stötta organisationer som är verksamma i Ukraina. Behovet av nödhjälp är akut.

Organisationer att stötta
Organisationer verksamma i Ukraina Organisationer som arbetar långsiktigt med fredsarbete, demokrati och/eller mänskliga rättigheter (Samtliga organisationer i listorna har 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll - en garant för att pengarna kommer fram och används till sitt syfte)

IOGT-NTO-rörelsen har ingen partnerorganisation i landet men vi tipsar gärna om andra etablerade och effektiva organisationer som arbetar med bland annat akuthjälp och humanitärt bistånd. Se listan här bredvid!

Insamling av kläder och andra förnödenheter sker på flera ställen runt om i landet – hör dig för i lokala Facebookgrupper om vad som finns nära dig!

Att tänka på när du skänker kläder och dylikt:
 • Är företaget eller organisationen som samlar in och fraktar ner sakerna etablerat? En snabb googling eller koll på Alla bolag brukar räcka för att få en överblick om du känner dig osäker.
 • Säkerställ att det du skänker är vad som faktiskt behövs och efterfrågas.
 • Lämna sakerna på angiven plats och angivet sätt, för att minska arbetsbördan för volontärerna och säkerställa att arbetet går så effektivt som möjligt.

Hur kan jag engagera mig långsiktigt?

Prata ihop dig med din förening (inte medlem i IOGT-NTO än? Bli medlem här!) om vad ni kan göra lokalt: kanske slå er ihop med andra lokala organisationer och demonstrera eller börja fundera kring ett flyktingmottagande (vi minns med värme IOGT-NTO-landets fantastiska insats 2015). Du kan också:

 • Bli kontaktperson för flyktingar. Till exempel kan någon behöva hjälp att fylla i blanketter och annat praktiskt vid ankomsten, men det kan också vara nog så viktigt att finnas där som allmänt stöd för den som flytt från kriget.
  Du som är HBTQ-person kan ställa upp som kontaktperson för HBTQ-flyktingar. Ibland kan det kännas tryggare att ha kontakt med någon med liknande livssituation. På samma sätt kan du som har en funktionsvariation ställa upp som kontaktperson för någon annan med liknande funktionsvariation.
 • Starta en insamling.
 • Starta studiecirklar om demokrati och källkritik.
  (Ta gärna kontakt med studieförbundet NBV)

Facebookgruppen IOGT-NTO Medlem är en utmärkt plats att utbyta idéer och knyta kontakter. Dela gärna dina idéer och initiativ där, och hämta inspiration från vad vad som görs runt om i landet.

Till IOGT-NTO Medlem

Hur kan vi som förening engagera oss?

Som förening kan det vara en idé att ta kontakt med kommunen och kolla på vilket sätt just er förening kan vara till nytta under mottagandet av flyktingar. I vissa kommuner finns det utsedda flyktingsamordnare.
Exempelvis kan ni som förening:

 • Erbjuda tillfälligt boende i era lokaler.
 • Hjälpa till med att laga mat till personer när de anländer.
 • Samla in kläder, hygienprodukter, leksaker eller liknande.

Ni som förening kan också anordna verksamhet för personer som flytt till Sverige.
Det kanske finns någon bland föreningens medlemmar som talar ukrainska och kan vara behjälplig vid översättning.

 • Språkträning genom exempelvis språkcaféer eller att träna språk samtidigt som man tränar kroppen.
 • Informationsträffar för att lära sig mer om samhället eller arbetsmarknaden.
 • Föräldraträffar. Många föräldrar behöver hitta ett nytt nätverk både till sig och sina barn.
 • Barn- och ungdomsträffar.

Insamling

Insamlingar är något som folkrörelser alltid har jobbat med. Det är ofta ett snabbt och enkelt sätt att hjälpa människor i kris.

Det finns många sätt att samla in pengar. Här nedan hittar du några exempel på aktiviteter för insamling.

Cykla/gå/jogga

Det är ett bra sätt att uppmärksamma en insamling på. Exempelvis att någon kommer gå ett visst antal meter för varje insamlad krona. Eller att cykla mellan två orter och samla in pengar längs vägen.

Baka och sälj

Samla ihop ett gäng i föreningen och baka bröd, bullar eller liknande för att sedan sälja. Överskottet går då till insamlingen och det bidrar samtidigt till en trevlig gemenskap i föreningen!

Loppis

Alla har saker hemma som man inte behöver eller har använt på flera år. Varför inte dra ihop en loppis, antingen på egen hand, tillsammans med ett gäng vänner eller grannar, eller i föreningslokalen?

Konstauktion

Be några lokala konstnärer skänka några verk som kan säljas på en auktion till förmån för insamlingen.

Att tänka på vid insamling

 • Tydliggör vem som står för insamlingen. Är det en privatperson, en IOGT-NTO-förening, krets eller distrikt?
 • Vem/vilka ansvarar för insamlingen? Samma personer bör också vara kontaktpersoner för insamlingen så det blir lätt för den som har frågor eller som vill hjälpa till på något sätt att veta vart den ska vända sig.
 • Bestäm hur pengarna ska samlas in. Digitalt? Insamlingsbössor? Swish?
 • Hur ska insamlingen marknadsföras? Välj det sätt som ni är mest trygga med att hantera! Marknadsföringen kan exempelvis göras genom sociala medier, brev eller samtal.
 • Bidrag är frivilliga att ge. Pressa aldrig någon att skänka pengar. Det blir inte bra för någon.
 • Se till att hålla god ordning på pengarna som samlas in. Bra redovisning är viktigt!
 • Och sist men inte minst – kom ihåg att tacka de som bidragit till insamlingen!

Hur engagerar sig IOGT-NTO-landet i flyktingfrågan?

Här under hittar du ett par exempel där IOGT-NTO på olika sätt engagerar sig i flyktingfrågan. Det finns många fler fantastiska initiativ runt om i landet.

Akutboende i Miljonlotteriets lokaler, tillstånd inväntas

Miljonlotteriet håller just nu på att ställa i ordning en stor kontorsyta i Miljonlotteriets lokaler i Mölnlycke för att ta emot personer från Ukraina som behöver akutboende.

”Vi ställer vår lokaler till förfogande för akutboende. Vi väntar på besked från räddningstjänsten och beroende på det beskedet vet vi hur många som vi kan ta emot varje natt. Vi hoppas att vi kan göra stor skillnad för de som behöver akutboende och tak över huvudet”, säger Jonatan Hjort på Miljonlotteriet.

Robert Kaskas och Marcus Sandin sitter i en lastbil för att plocka upp bindor och blöjor, när vi ringer upp.

I väst har det skickats ut en förfrågan till medlemmar i IOGT-NTO om de kan och har möjlighet att hjälpa till i det temporära boendet och många har nappat. – Minst 25 personer har sagt att de kan tänka sig att ställa upp som volontärer i och kring det nya boendet.

Får boendet inte godkänt kommer alla insamlade grejer att skänkas vidare till annat boende eller där det behövs.

Örebro-intiativet

Ett annat initiativ har tagits i en av landets föreningar, IOGT-NTO Nytta och Nöje, i Örebro. Inför föreningens årsmöte kom Vivi-Ann Nilsson med idén att i årsmötesinbjudan be medlemmar att ta med kläder, leksaker och hygienartiklar. Foajén blev full användbara prylar och under kvällen genomfördes även en insamling där föreningen fick ihop 1500 kronor, allt detta skänktes sedan till ett flyktingboende i Örebro.

Carl-Eric ”Kula” Carlsson berättar om att föreningen som fyller 100 år i år, 2022, planerar aktiviteter för att fira och att erbjuda nyanlända att vara med på dessa aktiviteter men väntar med att bjuda in tills att vardagen lugnat sig för individerna.