Frågor och svar om Strategisk inriktning

Här hittar du några vanliga (och ovanliga) frågor och svar kring Förbundsstyrelsens förslag till Strategisk inriktning för IOGT-NTO.

Skulle man kunna få en kort sammanfattning av förslaget till ny strategisk inriktning?

Självklart! Förbundsstyrelsens förslag på strategisk inriktning, även kallad Arenan För Nyktra Röster handlar om att göra IOGT-NTO till en mer relevant rörelse där fler engagerar sig för en värld, ett samhälle, där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva fria och rika liv. I grund och botten handlar det om att återupptäcka hjärtat i folkrörelsen – att det är våra medlemmar som bär vår röst när vi tillsammans påverkar för ett nyktrare samhälle. 

Det gör vi genom att skapa en plattform – en arena – där fler människor känner att IOGT-NTO är basen för deras nykterhet och deras möjlighet att påverka för en nyktrare värld. På så vis känner fler att ett engagemang i IOGT-NTO är meningsfullt och att man kan se hur ens eget engagemang leder till vår vision. 

Varför har förbundsstyrelsen landat i just det här förslaget?

Förbundsstyrelsen ser att det är det här som behövs. När förbundsstyrelsen stannat upp och sett sig omkring, kollat hur dagens samhällsproblem ser ut och vilka trender som finns i engagemanget står det klart att: 1. Våra grundfrågor om nykterhet, alkohol och andra droger engagerar och är relevanta 2. Människor vill påverka och göra skillnad. Vi behöver därför hitta vår kärna och fokusera på det vi en gång bildades för: Att påverka både människor och samhället i en nyktrare riktning. 

På vilket sätt leder den strategiska inriktningen till att fler människor engagerar sig i IOGT-NTO?

För att människor vill göra skillnad! De rörelser som idag lyckas locka till engagemang gör det för att de slår an en sträng i hjärtat och visar sedan hur ett engagemang skulle göra skillnad. Arenan För Nyktra Röster handlar om att fler ska se IOGT-NTO som sin organisation där det känns meningsfullt att engagera sig. Då behöver vi bli mycket tydligare med varför vi finns, vad vi vill förändra och hur vi alla hjälps åt för att göra samhället nyktrare. 

Vi kan se i undersökningar att nykterheten lockar och engagerar, men tyvärr är det alldeles för många potentiella aktiva medlemmar som idag inte ser hur ett engagemang i IOGT-NTO leder till en nyktrare värld. Det behöver vi få ändring på om vi ska få fler att lockas till IOGT-NTO! 

Vad innebär det att vi ska bli en påverkansorganisation?

Det betyder att vi tydliggör att vår uppgift är att påverka för en nyktrare värld. Påverkan i en folkrörelse handlar inte bara om att tycka, utan också om att göra! Det är när vi gör saker som vi påverkar. De aktiviteter och evenemang som vi arrangerar påverkar alla de människor som befinner sig runt omkring oss. Varje nykter aktivitet är ett ifrågasättande av alkoholnormen och en känga åt alkoholindustrin. 

Att påverka är att göra, och det är precis det vi ska syssla med! 

Väldigt mycket verkar handla om påverkan. Jag trodde vi var mer än bara politik?

Ja det är vi! Påverkan är ju nämligen så mycket mer än politik! Det är alla små samtal, insikter och utbyten som sker mellan människor. Det är normer, relationer, kultur och folkbildning! Allting vi gör ska ju handla om att påverka människor, vare sig det handlar om att få någon att reflektera över sin egen alkoholkonsumtion och den alkoholnorm som styr oss till att få stöd i sin resa till att bli och fortsätta vara nykter. Vi påverkar i det stora och i det lilla – på samhällsplanet och för varje enskild individ.

Hur ska vår sociala verksamheten utvecklas?

Vår sociala verksamheten är jätteviktig i Arenan För Nyktra Röster. Fler röster måste höras, fler människor måste ta del av vår arena. Inte minst de som har erfarenhet av ett eget eller en nära anhörigs missbruk. Vi måste se till att skapa fler platser där människor med egen erfarenhet får komma till tals, växa och utvecklas. 

Den sociala verksamheten behöver vi därför satsa på, och det framgår också i den strategiska inriktningen. De människor som tar del av den sociala verksamheten ska också få kunskapen, stoltheten och tryggheten i att berätta sin historia och vara en kraft inte bara för att göra skillnad för sig själv, utan också för andra genom att påverka samhället i en nyktrare riktning. 

Vad betyder Arenan För Nyktra Röster för min förening som jag är aktiv i?

Att ni gärna får fundera över hur er verksamhet kan utvecklas för att påverka i större omfattning. Föreningens verksamhet ska bygga på det medlemmarna vill göra och känner en glädje i, det är bara så vi bygger långvarigt engagemang. Så frågan ni kan ställa er är hur er ultimata mix av verksamhet ser ut, som både är det medlemmarna tycker är roligt, givande och som gör skillnad för fler.  

Stämmer det att IOGT-NTO kommer bli som Greenpeace med den nya strategiska inriktningen?

Om det med det menas att IOGT-NTO:s ska bli mer välkända, handlingskraftiga och bra på att påverka så ja, absolut så ska vi bli mer som Greenpeace. Om det med det menas att vi blir en toppstyrd organisation som tar bort medlemsinflytandet och i huvudsak ägna oss åt en väldigt smal typ av aktivism så nej. Dit är vi inte på väg med den strategiska inriktningen. 

IOGT-NTO är en folkrörelse, vi som är IOGT-NTO är folkrörelsemänniskor. Så kommer det att förbli. Det förslaget handlar om är att se till att vi får vår folkrörelse att växa och inkludera fler. Det gör vi genom att bli mer välkända, handlingskraftiga och bättre på att påverka omvärlden för det vi står för. 

Hur stärks den nyktra gemenskapen i Arenan För Nyktra Röster?

Länge har vi använt gemenskapen som ett sätt att locka nya medlemmar. Men idag finns det jättemånga möjligheter utanför IOGT-NTO för de som bara vill ha kul och känna gemenskap – även nyktra sådana. För att fler ska komma till oss behövs något mer än “bara” gemenskap! 

Idag är det väldigt tydligt att det många söker är meningsfullhet, att få göra skillnad. Med Arenan För Nyktra Röster kan vi få fler människor att känna att deras engagemang gör skillnad för en nyktrare värld. Och att det är genom att göra det tillsammans som den nyktra gemenskapen föds. Vi ska vara party och politik, gemenskap och påverkan. Vi kan inte vara det ena utan det andra, utan de stärker varandra! 

Vad innebär det att vi i stadgarna stryker att vi är en kulturorganisation?

Syftet med att ändra i stadgarna är att tydliggöra att vårt uppdrag är att påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. Det var därför som vi började arbeta med kultur en gång i tiden, för att nå ut och nå fler. Vi är ju inte en kulturorganisation som Riksteatern eller Sveriges Konstföreningar där kulturutövandet är syftet i sig. 

Men kulturverksamhet kan det finnas hur mycket som helst av i IOGT-NTO om det är det medlemmarna vill! Hela tanken med Arenan För Nyktra Röster är just att fler ska känna att IOGT-NTO är en arena där man får utlopp för sitt engagemang för en nyktrare värld. Att använda kulturen som verktyg för att påverka kan vara väldigt kraftfullt och absolut något som ska bejakas! 

Påverkas våra grundsatser av att vi fattar beslut om en ny strategisk inriktning?

Våra grundsatser om demokrati, solidaritet och nykterhet är det som definierar oss. Det är vem vi är och vad vi tror på. Ingen kommer tumma på det och vi kommer fortsatt stå upp mot exempelvis rasism och antidemokratiska krafter. Men det som gör oss unika och relevanta är vår nykterhet och kampen för vår vision. Det bekräftas också i de undersökningar vi gjort där potentiella engagerade svarar att det är nykterheten som skulle engagera dem. 

Med det sagt, vi kommer fortsätta arbeta med demokrati och solidaritet. De hänger ju ihop. Demokratin stärks ju till exempel av att vi blir fler som får komma in i vår rörelse och använda demokratin som verktyg för att påverka. Solidariteten i samhället stärks av att vi lyfter upp de röster som inte blir hörda idag. Det är genom praktiskt folkrörelsearbete som vi skapar det godare samhället i bredare bemärkelse, och vi gör det genom att verka inom det som gör oss unikt: nykterheten!