IOGT-NTO till Regeringen: ”Gå inte fram med gårdsförsäljningsförslaget den 25e april”

Torsdagen den 11 april 2024 – 14.04

Enligt nya uppgifter till tidningen Dagen förväntas regeringen presentera ett förslag att införa gårdsförsäljning den 25 april.

”Vi vet att ett förslag att införa gårdsförsäljning skulle vara slutet för Systembolagets monopol”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO som är starkt kritisk till utvecklingen. 

Frågan om att införa gårdsförsäljning har utretts tre gånger, senast 2021. Återkommande har tunga EU-rättsliga experter och remissinstanser påpekat att ett införande av gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets undantag i EU-rätten. Sveriges detaljhandelsmonopol för alkohol innebär att inga aktörer utöver Systembolaget får verka på den svenska marknaden.

”Att införa gårdsförsäljning skulle därför vara att avveckla ett av de mest effektiva alkoholpolitiska verktygen vi har. Det är också därför aktörer som WHO vädjat till Sverige att bevara monopolet och inte gå fram med något förslag”, säger Emil Juslin drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

”Regeringen måste sätta människors hälsa och välmående framför industrins vinstintresse. Alkoholpolitiken ska främja folkhälsan. Att då införa gårdsförsäljning skulle vara att direkt motarbeta alkoholpolitikens syfte.”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Kontakt

Ponthus Jessmor
Politisk sekreterare IOGT-NTO
0767 65 05 01
[email protected]

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger.