IOGT-NTO reagerar på planerat försvagande av Finlands alkoholmonopol


Finland överlägger just nu ett försvagande av alkoholmonopolet Alko genom att höja alkoholhalten för drycker tillåtna att säljas i den privata detaljhandeln från 5,5 % till 8 %. IOGT-NTO ser det här som en oroande utveckling för folkhälsan och har därför reagerat i Europeiska Kommissionen. 

Försvagandet av Alko utmanar en institution som, i mer än 90 år, har stått upp för folkhälsan i Finland, och samtidigt skyddat utsatta grupper mot alkoholrelaterade skador. IOGT-NTO ser det därför som högprioriterat att reagera i processen, och har skickat ett yttrande i frågan till Europeiska Kommissionen. Via den här länken återfinns Finlands TRIS-notifiering, med IOGT-NTO:s yttrande.

I yttrandet uppmärksammar IOGT-NTO att förslaget skulle:
1. skada folkhälsan,
2. strida mot Europeiska Unionens Fördrag, samt
3. strida mot Finlands åtagande i WHO.För att bekräfta det senare återfinns i IOGT-NTO:s yttrande även ett brev från WHO:s Regional Director Hans P. Kluge, som uppmanar Sveriges Socialminister Jakob Forssmed att ”prioritera åtgärder som reglerar tillgången på alkohol”.

Nästa steg i processen kommer äga rum i den Europeiska Kommissionen den 19 december 2023. Tillsammans med IOGT-NTO:s yttrande listas även högprofilerade institutioner inom nykterhet och folkhälsa, liksom organisationer som främjar cancerforskning och leverhälsa.