IOGT-NTO kritiska till regeringens alkoholskattesänkning: “Låt alkoholpolitiken värna vår gemensamma hälsa”

Idag annonserade regeringen att de ämnar sänka alkoholskatten av näringspolitiska skäl. IOGT-NTO är starkt kritisk till förslaget.

“Alkohol orsakar årligen över en miljon dödsfall i Europa och är den största riskfaktorn för cancer efter tobak. Det är därför vi har en alkoholpolitik, för att begränsa skadorna. ” säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Forskningen visar att alkoholskatt är den effektivaste åtgärden för att minska alkoholrelaterade skador och dödlighet. Det skickar en viktig signal om alkoholens skadliga effekter. Trots det har värdet på svensk alkoholskatt sjunkit sedan 2000.

“Alkohol orsakar skador oavsett hur den produceras. Det är därför alkoholskatten överlag behöver höjas. Istället ser vi en rad av uppluckringar av alkoholpolitiken från regeringen. Detta kommer leda till att fler barn far illa av alkoholens baksidor, att fler drabbas av alkoholrelaterad cancer och att fler dör”, fortsätter Lucas Nilsson.

”Undersökningar från SOM-institutet visar att fler svenskar vill höja alkoholskatten än sänka den. Målet med politiken måste vara stärka vår gemensamma hälsa, inte försvaga den”, avslutar Lucas Nilsson.

Länkhänvisningar:
SOM-undersökningen om alkoholskatt
WHO om att skattehöjning på alkohol kan skydda liv