IOGT International blir officiell partner till WHO

IOGT International har sitt huvudkontor i Stockholm och den svenska IOGT-NTO-rörelsen är en av medlemmarna som representerar Sverige.

– För våra medlemmar betyder det mycket att nykterhetsrörelsen ses som en viktig spelare i FN sammanhang. Alkoholens många negativa effekter har stor påverkan på hälsa, ekonomisk produktivitet och mänskliga rättigheter världen över och vi vill bidra med den kunskap och erfarenhet vi har i ämnet genom vår internationella verksamhet som leds av IOGT International, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

I samband med Världshälsomötet 21-26 maj, kommer IOGT International att ha ett seminarium på plats för att utveckla arbete kring effektiva lösningar för några av de största problemen i världen, där alkohol är en av de största riskfaktorerna. Alkoholpolitiska lösningar hjälper att minska och förebygga våld, trafikolyckor och sjukdomar som cancer, tuberkulos och HIV/ AIDS. På så sätt bidrar den till hållbar utveckling i världen.

– Vi känner oss hedrade att ingå i detta partnerskap med WHO. Det ökar våra möjligheter att vara rösten på FN nivå för alkoholpolitik som främjar global hälsa och utveckling, säger Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International.