Systembolagets framtid hotad efter dagens besked om gårdsförsäljning

Idag meddelande regeringen att gå vidare med så kallad gårdsförsäljning och skickar förslaget på lagrådsremiss. Då förslaget innebär att andra aktörer än Systembolaget får sälja alkohol direkt till kund hotas det undantag från EU-rätten som Systembolaget idag har. Detta eftersom undantaget vilar på att Systembolaget är ett monopol med ensamrätt.

– Att införa gårdsförsäljning är att avskaffa Systembolagets monopol. Det är att avskaffa vårt viktigaste verktyg för att minska skador och lidande på grund av alkohol, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Flera remissinstanser och EU-rättsexperter har tidigare uttryckt sig kritiskt till den utredning som förslaget bygger på och belyst de EU-rättsliga utmaningarna som så kallad gårdsförsäljning innebär. Ändå väljer regeringen att gå vidare med förslaget som kommer innebära att Systembolagets ensamrätt avskaffas.

– De EU-rättsliga utmaningar som remissinstanserna påpekat har regeringen inte lyckats tillgodose. Det är oerhört oroväckande att regeringen agerar så lättvindigt med ett verktyg som räddar tusentals liv, avslutar Lucas Nilsson.

Fakta:
IOGT-NTO har gjort en EU-rättslig analys av gårdsförsäljningsutredningen:


Kontaktinformation:
Lucas Nilsson
Förbundsordförande IOGT-NTO
070-741 98 10
[email protected]

Emil Juslin
Drogpolitisk chef
+46 76 544 17 50
[email protected]

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger.