Utbildning för IOGT-NTO:s nya distriktsstyrelser

Utbildningen kommer genomföras helt digitalt, dvs inga fysiska träffar alls.

  • Alla ledamöter i IOGT-NTO:s distriktsstyrelser erbjuds möjligheten att gå denna utbildning som arrangeras av Tollare folkhögskola i samverkan med IOGT-NTO.
  • Utbildningen syftar till att ge distriktens styrelser goda kunskaper om hur man bedriver ett strategiskt styrelsearbete. Utbildningen bygger till stor del på reflektioner och samtal i respektive styrelse men har även individuella moment.
  • Alla deltagare ska efter utbildningen kunna använda nya insikter och färdigheter i sitt arbete i styrelserna, i syfte att utveckla sitt distrikt och hela organisationen.

 

preliminärt upplägg

Under utbildningen kommer vi att få ta del av föreläsare från IOGT-NTO och andra organisationer och inspel från forskare. Mycket av diskussioner och uppgifter kan ni genomföra när ni ändå ses för era styrelsemöten men ställ in dig på att du kommer att behöva läsa in vissa kapitel från böcker och skriva två enklare individuella uppgifter. Inlyssning av vissa poddavsnitt förekommer också.  Tillgång till dator och internet är ett krav.

Utbildningen är indelad i fyra olika moment: 

1. Styrelsens uppdrag och arbetssätt
Inventera gruppen
Vad är organisationens uppdrag?
Vad är styrelsens uppdrag?
Hur arbetar vi tillsammans som styrelse?

2. Styra med mål, budget och uppföljning
Forskning om målstyrning, andra logiker
Vilka rutiner för uppföljning bör vi ha?
Internkontroll, risk och väsentlighetsanalys
Policy, övriga styrdokument

3. Leda i förändring och organisationskulturens roll
Vad är en organisationskultur?
Hur är er kultur? Vilka förflyttningar vill ni se?
Ledarskap och planer för förflyttning

4. Organisationen i dagens föränderliga samhälle
Hur ser er omvärld ut?
Hur arbetar organisationen med ert uppdrag i framtiden?
Hur framtidssäkrar vi vår organisation?
Styrelsens uppgift är att tänka längre.

 

Uppstartsdatum
14 november

Priser mm
Respektive distrikt står för litteraturkostnader (max 500 kr/deltagare) och IOGT-NTO på central nivå står för deltagaravgift. Fullföljer deltagaren inte utbildningen kan distriktet komma till att bli betalningsskyldiga.

Utöver namn och personuppgifter osv behöver vi
– distriktstillhörighet (bland de nya)
– funktion i styrelsen

Frågor till IOGT-NTO på central nivå besvaras av [email protected]

Ansvarig programledare är Erik Wagner och han nås på [email protected] eller 0733-56 86 36.

Anmäl dig här senast senast 25 oktober

Datum 14 nov 2020 - 14 nov 2020
Plats Digital utbildning