Europaparlamentariker ignorerar etablerad forskning om alkohol och cancer

IOGT-NTO:s hopp om fortsatt, evidensbaserat fokus på folkhälsa i Europaparlamentet fick ett abrupt slut i ENVI-kommittén den 7e november. I en omröstning om rapporten om icke-smittsamma sjukdomar (NCD-rapporten) valde parlamentariker att ignorera den forskning som slår fast sambandet mellan alkohol och cancer. 

Efter den globala pandemin – som förenade politik, forskning och sjukvård i EU – hade IOGT-NTO höga förväntningar avseende omröstningen om icke-smittsamma sjukdomar (”NCD-rapporten”) i ENVI-kommittén den 7e november.

Detta i synnerhet då forskningen som kartlägger sambandet mellan alkohol och cancer – som utgör en viktig del av de icke-smittsamma sjukdomarna i EU – är samstämmig. Bara dagen innan omröstningen i ENVI-kommittén publicerade WHO/Europe och den Internationella byrån för cancerforskning (IARC) ett uttalande för parlamentsledamöterna om sambandet mellan alkoholanvändning och cancer. Uttalandet innehöll följande budskap: 

“Overall, alcohol causes a substantial burden of cancer. Almost a quarter of all cancers caused by drinking alcohol worldwide were in Europe […] There is also clear evidence of an increased risk of cancer from light or moderate alcohol drinking.” (WHO/Europe/IARC 2023). Undertecknarna rekommenderade också ett erkännande av sambandet mellan alkohol och cancer, oavsett mängd, liksom att införa hälsovarningar för alkohol. 

När ENVI-kommittén röstade om NCD-rapporten valde dock en majoritet av parlamentarikerna ändå att bortse från dessa rekommendationer. Istället antogs formuleringar som ”harmful use of alcohol”, och stycket om att implementera hälsovarningar på alkohol togs bort helt. 

– IOGT-NTO noterar att ENVI-kommittén är mer benägen att lyssna på alkoholindustrin än på forskning och FN-organ. Det är beklämmande i en tid som länge har vägletts av folkhälsofokus och vetenskaplig forskning. IOGT-NTO är mycket oroad över denna utveckling och uppmanar Sveriges europaparlamentariker att förklara sin position, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

– Under plenaromröstningen om NCD-rapporten i december kommer parlamentsledamöterna åter få möjlighet att fatta ett faktabaserat beslut. Det kommer då bli lätt att urskilja vem som har lyssnat på forskningen – det kommer vara ledamöterna som prioriterar folkhälsan före alkoholindustrins kortsiktiga intressen, säger Rebecka Öberg, europapolitisk handläggare på IOGT-NTO.

För frågor om det här pressmeddelandet, välkommen att kontakta:
Rebecka Öberg
Politisk sekreterare I EU-frågor IOGT-NTO
0046 760 23 79 00
[email protected]

IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.