IOGT-NTO:s visselblåsartjänst

 

Det här är IOGT-NTO:s visselblåsartjänst. Läs gärna igenom texten på sidan innan du skickar in din anmälan.

När ska du använda visselblåsartjänsten?

När du upplever att du blir trakasserad, diskriminerad, du märker att det finns ekonomiska oegentligheter eller liknande, då ska du använda denna visselblåsartjänst.
Är det fara för liv ringer du 112 istället.

Vad kan anmälas?

 • Trakasserier och diskriminering​
 • Felaktig hantering av personuppgifter​
 • Säkerhetsrisker ​
 • Ekonomiska oegentligheter och korruption​
 • Jäv​
 • Felaktig användning av bidrag
 • Hot och brott​
 • Stadgebrott och löftesbrott 

När ska du anmäla?

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse.
 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt distrikt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening eller distrikt kan du kontakta IOGT-NTO-förbundet.
 • Om du önskar mer diskretion eller vill vara anonym använder du denna visselblåsartjänst.
 • Som anställd gäller att i första hand kontakta den närmaste chefen, om hinder finns, kontakta HR eller Generalsekreterare direkt. Finns det hinder för att kontakta någon av dessa, kan anställd personal använda visselblåsarfunktionen. 
 • Kontakta polisen vid brott. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Ärenden som bryter mot stadgarna löses i första hand inom IOGT-NTO.

 

Såhär når du IOGT-NTO:s visselblåsartjänst

I formuläret kan du göra en skriftlig anmälan. Du väljer själv om du vill vara anonym eller om du lämnar dina kontaktuppgifter. Observera att du inte kan få återkoppling om du väljer att vara anonym.

Till visselblåsarformuläret

Om du hellre vill prata eller träffa någon kan du ringa växeln på 08-672 60 00 och uppge att du vill komma i kontakt med visselblåsartjänsten.

Vad händer sen?​

Visselblåsarärenden hanteras av en liten grupp medarbetare på förbundskansliet.
Förbundet följer upp alla ärenden och återkopplar till anmälaren, så länge du inte väljer att vara anonym.