bemötande och Organisationskultur

I IOGT-NTO ska alla känna sig välkomna. IOGT-NTO är en demokratisk organisation där vi välkomnar alla oavsett etnicitet, kön, ålder, religion och politisk tillhörighet. För att det ska bli verklighet behöver vi bygga vidare på en organisationskultur där vi vågar prata om, och förändra, det som inte riktigt fungerar.

Hamnade det du brinner för längst ner på dagordningen igen? Blev du avbruten mitt i en mening? Är era föreningsmöten en ”one-man-show”? Känner du igen dej i exemplen, eller har du kanske egna? Det är du inte ensam om.

Som medlem är du en viktig del av bemötandekulturen i IOGT-NTO. Genom att uppmärksamma den här typen av beteenden kan vi göra skillnad. Just du kan vara det goda exemplet genom att lämna utrymme, eller genom att höja rösten. Du kan vara den som gör det ideella arbetet inkluderande.