Alkohol är världens sämsta gåva iår också!

Alkohol som julgåva är lika vanligt som dumt – man har ingen aning om vem den drabbar: någon som kämpar med att hålla sig nykter, en partner eller ett barn.

Men hur gör man då om man får alkohol som gåva?

Hur bemöter man det på ett konstruktivt sätt utan att skamma givaren (som vi ju alla vet inte är effektivt)? Det allra, allra bästa är förstås att ta samtalet ansikte mot ansikte. Var öppen med dina egna känslor – så långt man är villig att dela med sig – och var tydlig med den fakta och statistik som finns kring hur vanligt det är med riskkonsumtion av alkohol.

En alternativ presentetikett att använda sig av

Men! Det finns många tillfällen då det helt inte är läge för direkta samtal. Då kan du istället använda dig av vår alternativa presentetikett med ett glasklart budskap! Skriv ut etiketten, häng på flaskan och ge sonika tillbaka den vid passande tillfälle. Du väljer själv om du vill skriva under med namn eller vara anonym.