Alkohol och cancer

Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att få känner till det sambandet.

Exempelvis vet få svenskar att sambandet mellan alkohol och cancer även gäller vid låg konsumtion. Vi tycker att folk har rätt att veta. 

Därför är IOGT-NTO, tillsammans med bland andra Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden och Sveriges Läkarförbund, en del i det kunskapshöjande initiativet Alkohol och cancer. 

Läs mer på alkoholochcancer.se