Alkoholens andrahandsskador

Alkoholens andrahandseffekter är omfattande och påverkar de flesta delar av samhället. Det kan handla om fosterskador, oro och sämre skolresultat för barn och ungdomar, olyckor, vårdkostnader och våld, för att bara nämna några områden.

Alkohol är unik som riskfaktor i och med att samhällets kostnader i andra hand, enligt flera uppskattningar, är mer omfattande än de direkta kostnaderna för den som konsumerar alkohol.

Ladda ner rapporten

LADDA NER SAMMANFATTNINGEN AV RAPPORTEN

Download the report in English

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

Ladda ner studiehandledning

De effektivaste sätten att förebygga alkoholens andrahandseffekter och kostnader är politiska åtgärder som höjer priset i förhållande till inkomsterna och minskar hur lättillgänglig alkoholen är; att enbart ”behandla” dem som har ett beroende förebygger bara en liten del av alkoholens andrahandsskador.