Alkohol och coronapandemin

om människor, samhälle och politik

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

LADDA NER RAPPORTEN

Ladda ner sammanfattningen av rapporten

Download the report in English

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

Beställ en tryckt version av rapporten här

2021 års rapport med fokus på alkoholkonsumtionens roll i spridning av coronaviruset

I den svenska coronastrategin lyser alkholkonsumtionens roll och konsekvenser med sin frånvaro.  Därför ville forskarna bakom rapportserien Alkoholen och samhället titta närmare på vilken roll alkoholkonsumtionen spelar vid spridning av coronaviruset och insjuknande i covid-19. Rapporten för 2021 handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret och vilken betydelse det har för smittspridning samt hur alkoholen påverkar människors beteende i samband med detta.  Rapporten undersöker även hur pandemins effekter – såsom oro, social isolering, arbetslöshet med mera – har påverkat alkoholkonsumtionen samt hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat på dessa utmaningar.

Rapportlansering 26 januari: Alkohol och Coronapandemin – om människor, samhälle och politik

Innehåll

  • 00:00 Introduktion av moderator Lisa Kirsebom
  • 02:23 Presentation av rapporten av Frida Dangardt – Rapportförfattare och forskare
  • 24:18 Panelsamtal med Marie Näslund (PRO), Karin Schulz (Mind) och Frida Dangardt