IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0

IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 är ett föräldrastödsprogram med särskild inriktning på droger och unga. Vi vänder sig till föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden och finns sedan 2019 i Malmö (Rosengård, Holma och Kroksbäck) och Ronneby. Sedan våren 2023 finns vi även i Stockholm (Skarpnäck). Fler uppstarter är att vänta under 2023-2024 eftersom det finns en stor efterfrågan från både föräldrar och kommuner.

Hos oss får föräldrar bland annat information om droger, drogtrender, varningssignaler, risk- och skyddsfaktorer och vart man vänder sig för att få samhällets stöd och hjälp. Föräldrarna får lära sig hur olika droger ser ut och luktar. Vi bjuder in till informations- och dialogmöten med bland annat beroendecentrum, polis och socialtjänst för att bygga förtroende så att föräldrarna vid behov vågar söka hjälp för sina barn. Vi vågar diskutera svåra frågor som bland annat barnuppfostran, föräldrarollen samt tystnadskultur kring missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 är sedan 2020 ett IQ-certifierat projektet (IQ är Systembolagets dotterbolag). Vi samarbetar aktivt med bland annat kommun, region, polis, socialtjänst, beroendecentrum, fastighetsbolag och andra idéburna organisationer som är relevanta för vår målgrupp.

IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 finns på Facebook! Följ oss gärna för mer information och inspiration.

IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 på Facebook

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

Alexandra Green Tetschet
Projekt- och kampanjledare
[email protected] 
0733-72 63 26                                                           

Korin Omar
Medlemsutvecklare
[email protected]
0733-72 62 34