Säkerställ lika villkor genom att stoppa alkoholens särställning

Idag finns det flera undantag som gynnar alkoholproduktionen i EU, på andra sektorers bekostnad. Vinproduktion och marknadsföring av alkohol subventioneras till exempel via EU:s jordbruksbudget, och alkohol prioriteras ofta i EU:s handelsavtal med andra länder.

Alkoholens särställning leder till ökade alkoholrelaterade skador, samtidigt som andra sektorer går miste om resurser. EU behöver säkerställa lika villkor för olika sektorer.