Krönika: Varningstexter på alkohol saknar partipolitisk etikett

Ordet ”rödtjut” låter som en larmsignal från den politiska vänsterfalangen. Kanske är det den här begreppsförvirringen som har gjort att det idag främst är de röda partierna som larmar om vinets, och andra alkoholprodukters, skadeverkningar. Varför är det så – varför står inte övriga svenska partier bakom att varna om alkoholens hälsoskador? Som centerpartistisk företrädare noterar jag att även liberaler faktiskt har anledning att stödja initiativet om hälsovarningar på alkohol i EU. Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta:

1. Full information är en förutsättning för medvetna val
Först, en grundförutsättning för fria, medvetna val – alltså en av grundpelarna inom liberalismen – är att medborgare har fullständig information till stöd. Få individer har kliniska forskningscentrum i hemmen, i vilka de själva kan studera alkoholens skadeverkningar över tid. Därför är varningstexter på alkohol – som visar evidensbaserad information om alkoholens skadeverkningar (inklusive alkoholrelaterad cancer) – ett fullt berättigat stöd för att människor ska kunna fatta medvetna val för den egna hälsan.

2. Varningstexter är en förutsättning för rättvis konkurrens på marknaden
Ett annat värde som den liberala skolan håller högt är den fria konkurrensen mellan idéer, information, varor och tjänster. Den här konkurrenssituationen fungerar dock inte om det samtidigt finns en informationsasymmetri (genererad genom påverkansarbete från den europeiska alkoholindustrin) som gör att många människor exempelvis tror små mängder rödvin är hälsosamt. Om konkurrensen på marknaden ska fungera som den ska bör konsumenter alltså ges fullständig hälsoinformation om produkterna de överväger – till exempel fakta om alkoholrelaterade fosterskador, leversjukdomar, och hjärnskador.

3. Få liberaler skulle ta bort t.ex. varningstext på cigarettförpackningar
Slutligen kan man fråga sig var liberala gränsen egentligen går för när varningstexter på produkter är nödvändiga och när de inte är det. Inte ens de mest radikala Centerpartister och Liberaler skulle troligtvis röra i frågan om varningstexter på cigarettförpackningar. Den här informationen anses tjäna samhällets bästa genom att förebygga de skador som forskning har visat är kopplat till tobaksanvändning. Om samstämmig forskning på samma sätt visar att även alkohol är kopplad till cancer, hjärtkärlsjukdomar, och skador på människor i omgivningen, varför kan inte detta visas på varningstexter?

Det låter kanske som en lustifikation i sammanhanget, men hälsovarningar på alkohol saknar partipolitisk etikett. Samtliga svenska kandidater som just nu kampanjar inför EU-valet bör därför ha samma incitament, och känna samma samhällsansvar, att införa hälsovarningar på alkoholetiketter i EU. Som representant för ett av de partier som just nu söker mandat ser jag fram emot en omfattande politisk omsvängning i den här frågan. Från min liberala utgångspunkt ser jag det som en skyldighet att värna om frihet från statlig detaljstyrning, men noterar även att det finns en plikt att skydda medborgarna från det som skadar. Detta här gäller tobak men även alkohol – i båda fallen väger skyddsbehovet tyngre.

Rebecka Öberg

Politisk sekreterare i EU-frågor, IOGT-NTO
Kommunfullmäktigeledamot, Centerpartiet