Inför högre standarder mot lobbying från hälsoskadliga industrier

Samhällets intresse av minskad alkoholförsäljning behöver gå före alkoholindustrins ekonomiska intresse. Detsamma gäller andra hälsoskadliga industrier, som tobak. Ändå spenderar alkoholindustrin över 100 miljoner kronor årligen på att träffa politiker och lobba för sina frågor i Bryssel, vilket påverkar politiska beslut. EU bör verka för högre transparens och att en liknande reglering som gäller lobbying från tobaksindustrin även antas för alkohol och andra hälsoskadliga
industrier.